το 13$ο καναδικό Κοινοβούλιο

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος

The initial seat distribution of the 13th Canadian parliament
Η αρχική διανομή καθισμάτων του 13$ου καναδικού Κοινοβουλίου

το 13$ο καναδικό Κοινοβούλιο ήταν στη σύνοδο από το 1917 έως το 1921. Η ιδιότητα μέλους τέθηκε από ομοσπονδιακή εκλογή του 1917, και άλλαξε μόνο κάπως λόγω στις παραιτήσεις και από-εκλογές έως ότου διαλύθηκε πριν από εκλογή του 1921.

Ελέγχθηκε από το α Συμβαλλόμενο μέρος ενωτικού πλειοψηφία πρώτα κάτω Πρωθυπουργός Θ*Ροψερτ Borden, και μετά από τις 10 Ιουλίου, 1920 από τον πρωθυπουργό Αρθούρος Meighen. Επίσημη αντίθεση ήταν Φιλελεύθερο Κόμμα Laurier, οδηγημένος πρώτα κοντά Wilfrid Laurier, και έπειτα κοντά Ντάνιελ McKenzie και Βασιλιάς William Λυών Mackenzie consecutivly.

Ομιλητής ήταν Θ*Εδγαρ Nelson Ρόδος. Δείτε επίσης Κατάλογος καναδικών εκλογικών περιοχών 1914-1924 για έναν κατάλογο των οδηγήσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Προηγημένος από:
το 12$ο καναδικό Κοινοβούλιο
Τα καναδικά Κοινοβούλια
1917-1921
Πετυχημένος από:
το 14$ο καναδικό Κοινοβούλιο
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)