το 15$ο καναδικό Κοινοβούλιο

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος

The initial seat distribution of the 15th Canadian parliament
Η αρχική διανομή καθισμάτων του 15$ου καναδικού Κοινοβουλίου

το 15$ο καναδικό Κοινοβούλιο ήταν στη σύνοδο από το 1925 έως το 1926. Η ιδιότητα μέλους τέθηκε από ομοσπονδιακή εκλογή του 1925, και άλλαξε μόνο κάπως λόγω στις παραιτήσεις και από-εκλογές έως ότου διαλύθηκε πριν από εκλογή του 1926.

Αρχικά, ελέγχθηκε από το α Φιλελεύθερο Κόμμα μειονότητα κάτω Πρωθυπουργός Βασιλιάς William Λυών Mackenzie, όποιος είχε μόνο το δεύτερο τα περισσότερα καθίσματα και ήταν επάνω από Προοδευτικό συμβαλλόμενο μέρος του Καναδά. Επίσημη αντίθεση ήταν Συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος, οδηγημένος κοντά Αρθούρος Meighen, αλλά μετά από "Βασιλιάς- Byng υπόθεση", Τα συντηρητικά του Meighen πήραν τη δύναμη. Η αναταραχή μετά από αυτό οδήγησε γρήγορα σε μια πρόωρη εκλογή.

Ομιλητής ήταν Rodolphe Lemieux. Δείτε επίσης Κατάλογος καναδικών εκλογικών περιοχών 1924-1933 για έναν κατάλογο των οδηγήσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Η ασυνήθιστη περίπτωση ενός νέου συμβαλλόμενου μέρους που παίρνει τον έλεγχο της κυβέρνησης μεταξύ των εκλογών έχει συμβεί μόνο δύο φορές στην καναδική ιστορία η άλλη περίπτωση ήταν το 2$ο καναδικό Κοινοβούλιο.
Προηγημένος από:
το 14$ο καναδικό Κοινοβούλιο
Τα καναδικά Κοινοβούλια
1925-1926
Πετυχημένος από:
το 16$ο καναδικό Κοινοβούλιο
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)