το 24$ο καναδικό Κοινοβούλιο

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος

 The initial seat distribution of the 24th Canadian parliament
Η αρχική διανομή καθισμάτων του 24$ου καναδικού Κοινοβουλίου

το 24$ο καναδικό Κοινοβούλιο ήταν στη σύνοδο από το 1958 έως το 1962. Η ιδιότητα μέλους τέθηκε από ομοσπονδιακή εκλογή του 1958, και άλλαξε μόνο κάπως λόγω στις παραιτήσεις και από-εκλογές έως ότου διαλύθηκε πριν από εκλογή του 1962.

Ελέγχθηκε από το α Προοδευτικό συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος πλειοψηφία, όποιος κέρδισε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στην καναδική ιστορία, κάτω από Πρωθυπουργός Θ*Ιοχν George Diefenbaker. Επίσημη αντίθεση ήταν Φιλελεύθερο Κόμμα, οδηγημένος κοντά Lester β. PEARSON.

Ομιλητής ήταν Θ*Ρολανδ Michener. Δείτε επίσης Κατάλογος καναδικών εκλογικών περιοχών 1952-1966 για έναν κατάλογο των οδηγήσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Προηγημένος από:
το 23$ο καναδικό Κοινοβούλιο
Τα καναδικά Κοινοβούλια
1958-1962
Πετυχημένος από:
το 25$ο καναδικό Κοινοβούλιο
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)