το 28$ο καναδικό Κοινοβούλιο

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος

 The initial seat distribution of the 28th Canadian parliament
Η αρχική διανομή καθισμάτων του 28$ου καναδικού Κοινοβουλίου

το 28$ο καναδικό Κοινοβούλιο ήταν στη σύνοδο από το 1968 έως το 1972. Η ιδιότητα μέλους τέθηκε από ομοσπονδιακή εκλογή του 1968, και άλλαξε μόνο κάπως λόγω στις παραιτήσεις και από-εκλογές έως ότου διαλύθηκε πριν από εκλογή του 1972.

Ελέγχθηκε από το α Φιλελεύθερο Κόμμα πλειοψηφία κάτω Πρωθυπουργός Θ*Πηερρε Trudeau. Επίσημη αντίθεση ήταν Προοδευτικό συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος του Καναδά οδηγημένος κοντά Θ*Ροψερτ Stanfield.

Ομιλητής ήταν Lucien Lamoureux. Δείτε επίσης Κατάλογος καναδικών εκλογικών περιοχών 1966-1976 για έναν κατάλογο των οδηγήσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Περιεχόμενο

Μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων

Μέλη Βουλή των Κοινοτήτων στο 28$ο Κοινοβούλιο που τακτοποιείται από την επαρχία.

Νέα γη

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Ψοναβηστα-τριάδα-σύλληψη Θ*Φρανκ Moores Προοδευτικός συντηρητικός
Γλυφίδα- Burgeo Θ*Δοναλδ Jamieson Φιλελεύθερος
Γανδερ- Twillingate Θ*Ιοχν Lundrigan Προοδευτικός συντηρητικός
Μεγάλο πτώση-άσπρο κόλπος-Λαμπραντόρ Το Ambrose πουλά λιανικώς Προοδευτικός συντηρητικός
Χuμψερ-ST. Θ*Γεοργε. Βαρβάρα Ο γρύλος τακτοποιεί Προοδευτικός συντηρητικός
ST. Ανατολή John James McGrath Προοδευτικός συντηρητικός
ST. Δύση John Walter Carter Προοδευτικός συντηρητικός

Πρίγκηπας Edward Island

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Ζακέτα Melvin j. McQuaid Προοδευτικός συντηρητικός
Egmont Δαβίδ MacDonald Προοδευτικός συντηρητικός
Hillsborough Ρείκι MacQuarrie Προοδευτικός συντηρητικός
Malpeque Θ*Ιοχν Angus MacLean Προοδευτικός συντηρητικός

Νέα Σκοτία

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Κοιλάδα Annapolis Ελαφρύ κτύπημα Nowlan Προοδευτικός συντηρητικός
Ακρωτήριο βρετονικό περιοχή- Canso Θ*Αλλαν MacEachen Φιλελεύθερος
Ανατολικό Ρίτσμοντ ακρωτηρίων Θ*Δοναλδ MacInnis Προοδευτικός συντηρητικός
Ακρωτήριο το βρετονικός- Sydneys Θ*Ροψερτ Muir Προοδευτικός συντηρητικός
Κεντρική Nova Θ*Χοωαρδ MacEwan κατόπιν Elmer MacKay* Και οι δύο Προοδευτικός συντηρητικός
Θ*Θuμψερλανδ- Colchester ο Βορράς Θ*Ροψερτ Coates Προοδευτικός συντηρητικός
Δαρτμοuτχ-Χάλιφαξ ανατολή Michael Forrestall Προοδευτικός συντηρητικός
Χάλιφαξ Θ*Ροψερτ Stanfield Φιλελεύθερος
Χάλιφαξ-ανατολικά Hants Θ*Ροψερτ McCleave Προοδευτικός συντηρητικός
Νότια ακτή Θ*Λλουδ Crouse Προοδευτικός συντηρητικός
Νοτιοδυτική Nova Θ*Λοuης-Roland Comeau Προοδευτικός συντηρητικός
* Θ*Χοωαρδ MacEwan παραιτημένος και αντικαταστάθηκε κοντά Elmer MacKay στο α Μάιος 31, 1971 από-εκλογή.

Νιού Μπρούνγουικ

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Θαρλετον-Σαρλόττα Θ*Χuγχ Flemming Προοδευτικός συντηρητικός
Φuνδυ-βασιλικός Θ*Ροψερτ Fairweather Προοδευτικός συντηρητικός
Γκλούτσεστερ Χορτάρι Breau Φιλελεύθερος
Μαδαωασκα-Βικτώρια Eymard Corbin Φιλελεύθερος
Moncton Θ*Θχαρλες Humbert Thomas Προοδευτικός συντηρητικός
Θ*Νορτχuμψερλανδ- Miramichi Γ.Α. Percy Smith Φιλελεύθερος
Restigouche Θ*Ιεαν- Eudes Dubι Φιλελεύθερος
Αγιος John-La'nkaster Θ*Τχομας Bell Προοδευτικός συντηρητικός
Ωεστμορλανδ-Κεντ Τύπος Crossman Φιλελεύθερος
Υόρκη-Sunbury Θ*ι. Τσέστερ MacRae Προοδευτικός συντηρητικός

Κεμπέκ

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Abitibi Gιrard Laprise Ralliement Crιditiste
Ahuntsic Θ*Ιεαν-λ. Rochon Φιλελεύθερος
Θ*Αργεντεuηλ Θ*Ροψερτ Benoit Major Φιλελεύθερος
Beauce Romuald Rodrigue Ralliement Crιditiste
Beauharnois Gιrald Laniel Φιλελεύθερος
Bellechasse Jospeh Lambert Ralliement Crιditiste
Berthier Antonio Yanakis Φιλελεύθερος
Θ*Ψοναβεντuρε Αλβέρτος Bιchard Φιλελεύθερος
Bourassa Ζακ Trudel Φιλελεύθερος
Chambly Bernard Pilon κατόπιν Yvon Heureux* Και οι δύο Φιλελεύθερος
Champlain Μεταλλίνη Renι Ralliement Crιditiste
Charlevoix Πολεμικό Asselin Προοδευτικός συντηρητικός
Chicoutimi Θ*Παuλ Langlois Φιλελεύθερος
Compton Θ*Χενρυ Latulippe Ralliement Crιditiste
Dollard Jean-Pierre Goyer Φιλελεύθερος
Drummond Θ*Ιεαν-Luc Pιpin Φιλελεύθερος
Duvernay Θ*Ερηθ Kierans Φιλελεύθερος
Frontenac Bernard Dumont κατόπιν Lιopold Corriveau** Ralliement Crιditiste κατόπιν Φιλελεύθερος
Gamelin Αρθούρος Portelance Φιλελεύθερος
Gaspι Αλέξανδρος Cyr Φιλελεύθερος
Gatineau Θ*Γαστον Clermont Φιλελεύθερος
Hochelaga Gιrard Pelletier Φιλελεύθερος
Θ*Χuλλ Θ*Ιοσεπχ Isabelle Φιλελεύθερος
Joliette Λα Salle Roch Προοδευτικός συντηρητικός κατόπιν ανεξάρτητο ***
Kamouraska Θ*Θχαρλες-Eugθne Dionne Ralliement Crιditiste
Labelle Lιo Cadieux κατόπιν Θ*Μαuρηθε Dupras; Φιλελεύθερος
Lapointe Θ*Γηλλες Marceau Φιλελεύθερος
Λιβάδι Λα Θ*Ηαν Watson Φιλελεύθερος
Λάκκα-Αγιος-Jean Θ*Μαρθελ Lessard Φιλελεύθερος
Λαθχηνε-λάκκα-Αγιος-Louis Βράχος Raymond Φιλελεύθερος κατόπιν Προοδευτικός συντηρητικός??
Lafontaine Θ*Γεοργες-γ. Lachance Φιλελεύθερος
Langelier Θ*Ιεαν Marchand Φιλελεύθερος
Lasalle Χ.- Π. Lessard Φιλελεύθερος
Laurier Θ*Φερνανδ Leblanc Φιλελεύθερος
Laval Θ*Μαρθελ-Claude Roy Φιλελεύθερος
Lιvis Raynald Guay Φιλελεύθερος
Longueuil Jean-Pierre Cotι Φιλελεύθερος
Lotbiniere Ανδρ3ε-Gilles Fortin Ralliement Crιditiste
Θ*Λοuης- Hιbert Θ*Ιεαν-Charles Cantin Φιλελεύθερος
Maisonneuve Θ*ι. Antonio Thomas Φιλελεύθερος
Manicouagan Θ*Γuσταβε Blouin Φιλελεύθερος
Matane Θ*Πηερρε δε Banι Φιλελεύθερος
Mercier Ευημερήστε Boulanger Φιλελεύθερος
Missisquoi Δάσος Yves Φιλελεύθερος
Charlesbourg Ovide Laflamme Φιλελεύθερος
Τοποθετήστε βασιλικό Θ*Πηερρε Trudeau Φιλελεύθερος
Νοτρε-κυρία-de- Grβce Κυκεώνας Allmand Φιλελεύθερος
Outremont Aurιlien Nφel Φιλελεύθερος
Papineau Ανδρ3ε Ouellet Φιλελεύθερος
Θ*Ποντηαθ Θ*Τχομας Lefebvre Φιλελεύθερος
Portneuf Θ*Ρολανδ Godin Ralliement Crιditiste
Ανατολή του Κεμπέκ Gιrard Duquet Φιλελεύθερος
Richelieu Florian Cτtι Φιλελεύθερος
Ρίτσμοντ Lιonel Beaudoin Ralliement Crιditiste
Rimouski Θ*Λοuης Guy Leblanc Φιλελεύθερος
Roberval Θ*Θχαρλες-αρθούρος Gauthier Ralliement Crιditiste
Αγιος- Denis Θ*Μαρθελ Prud'homme Φιλελεύθερος
Αγιος-Henri Gιrard Loiselle Φιλελεύθερος
Αγιος- Hyacinthe Thιogθne Ricard Προοδευτικός συντηρητικός
Αγιος-Ζακ Ζακ Guilbault Φιλελεύθερος
Αγιος-Jean Walter Smith Φιλελεύθερος
Αγιος-Maurice Θ*Ιεαν Chrιtien Φιλελεύθερος
Αγιος-Michel Το Victor ξεχνά Φιλελεύθερος
Σαηντε- Marie Θ*Γεοργες-j. Valade Φιλελεύθερος
Shefford Gilbert Rondeau Ralliement Crιditiste
Sherbrooke Θ*Παuλ Gervais Φιλελεύθερος
Tιmiscamingue Rιal Caouette Ralliement Crιditiste
Tιmiscouata Rosaire Gendron Φιλελεύθερος
Terrebonne Θ*Ιοσεπχ-Roland Comtois Φιλελεύθερος
Τροης- Riviθres Θ*Ιοσεπχ-Alfred Mongrain κατόπιν Θ*Θλαuδε G. Lajoie$λ* Φιλελεύθερος
Vaudreuil Renι Emard Φιλελεύθερος
Θ*Βερδuν Bryce Mackasey Φιλελεύθερος
Villeneuve Oza Tιtrault Ralliement Crιditiste
Westmount Οφθαλμός Drury Φιλελεύθερος
* Bernard Pilon πεθαμένος στην αρχή επάνω 17 Νοεμβρίου, 1970. Αντικαταστάθηκε κοντά Yvon Heureux στο α 1971 από-εκλογή
** Bernard Dumont παραιτημένος από το Κοινοβούλιο και αντικαταστάθηκε κοντά Lιopold Corriveau στο α 1970 από-εκλογή
*** Λα Salle Roch εγκαταλείψτε το tory συμβαλλόμενο μέρος επάνω Μάιος 5, 1971 όταν ο ηγέτης Robert Stanfield απέρριψε μια πρόταση να αναγνωρίσει τον Καναδά όπως αποτεμένος από δύο έθνη
; Lιo Cadieux το αριστερό Κοινοβούλιο για να γίνει πρεσβευτής Γαλλία και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Μαuρηθε Dupras σε μια από-εκλογή του 1970
?? Βράχος Raymond διέσχισε το πάτωμα 12 Μαρτίου, 1972 πέρα από τις διαμαρτυρίες που η κυβέρνηση έδωσε βουλευτές επίσης λίγη επιρροή
$λ* Θ*Ιοσεπχ-Alfred Mongrain πεθαμένος στην αρχή επάνω 23 Δεκεμβρίου, 1970 και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Θλαuδε G. Lajoie σε μια από-εκλογή του 1971

Οντάριο

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Algoma Θ*Μαuρηθε Foster Φιλελεύθερος
Brant James E. Καφετής κατόπιν Θ*Δερεκ Blackburn* Φιλελεύθερος κατόπιν NDP
Broadview Θ*Ιοχν Gilbert NDP
Bruce Θ*Ροσς Whicher Φιλελεύθερος
Cochrane Θ*Ραλπχ Stewart Φιλελεύθερος
Ντάβενπορτ Θ*Θχαρλες Caccia Φιλελεύθερος
Φορέστε την κοιλάδα Βαρίδι Kaplan Φιλελεύθερος
Eglinton Mitchell αιχμηρό Φιλελεύθερος
Elgin Θ*Χαρολδ Stafford Φιλελεύθερος
Essex Eugene Whelan Φιλελεύθερος
Etobicoke Alastair Gillespie Φιλελεύθερος
Οχυρό William Θ*Χuψερτ Badanai Φιλελεύθερος
Φροντεναθ- Lennox και Addington Almote Alkenbrack Προοδευτικός συντηρητικός
Γλενγαρρυ- Prescott Viateur Ethier Φιλελεύθερος
Greenwood Θ*Ανδρεω Brewin NDP
Γρενβηλλε- Carleton Θ*Δuνθαν Blair Φιλελεύθερος
Γκρίζος- Simcoe Percy ευγενές Προοδευτικός συντηρητικός
Χαλτον- Wentworth Θ*Ιοχν B. Morison Φιλελεύθερος
Ανατολή του Χάμιλτον Θ*Ιοχν Carr Munro Φιλελεύθερος
Βουνό του Χάμιλτον Gordon j. Sullivan Φιλελεύθερος
Χάμιλτον- Wentworth Colin Gibson Φιλελεύθερος
Δύση του Χάμιλτον Λίνκολν Αλέξανδρος Προοδευτικός συντηρητικός
Hastings Θ*Λεε Grills Προοδευτικός συντηρητικός
Υψηλό πάρκο Walter Deakon Φιλελεύθερος
Huron Θ*Ροψερτ McKinley Προοδευτικός συντηρητικός
Κενορα-βροχερός ποταμός Θ*Ιοχν Mercer Reid Φιλελεύθερος-εργασία
Κεντ- Essex Θ*Χαρολδ Danforth Προοδευτικός συντηρητικός
Κίνγκστον και τα νησιά Θ*Εδγαρ Benson Φιλελεύθερος
Kitchener Θ*Κεητχ Hymmen Φιλελεύθερος
Lakeshore Θ*Ωηλληαμ K. Robinson Φιλελεύθερος
Λαμψτον-Κεντ MAC McCutcheon Προοδευτικός συντηρητικός
Lanark και Renfrew Murray McBride Φιλελεύθερος
Λιντς Κώδικας Desmond Προοδευτικός συντηρητικός
Λίνκολν Χ. Gordon Barrett Φιλελεύθερος
Ανατολή του Λονδίνου Θ*Θχαρλες Turner Φιλελεύθερος
Δύση του Λονδίνου Judd Buchanan Φιλελεύθερος
Θ*Μηδδλεσεξ Jim Lind Φιλελεύθερος
Πτώσεις Niagara Θ*Ιοχν Greene Φιλελεύθερος
Ζώνη νικελίου Θ*Γαεταν Serrι Φιλελεύθερος
Nipissing Θ*Θαρλ Legault Φιλελεύθερος
Θ*Νορφολκ- Haldimand Θ*Ωηλληαμ Knowles Προοδευτικός συντηρητικός
Θ*Νορτχuμψερλανδ-Durham Θ*Ρuσσελλ Honey Φιλελεύθερος
Οντάριο Θ*Νορμαν Cafik Φιλελεύθερος
Οσχαωα- Whitby ΕΔ Broadbent NDP
Οττάβα- Carleton Θ*Ιοχν Napier Turner Φιλελεύθερος
Κέντρο της Οττάβας Θ*Γεοργε McIlraith Φιλελεύθερος
Ανατολή της Οττάβας Θ*Ιεαν-Thomas Richard Φιλελεύθερος
Δύση της Οττάβας Θ*Θυρηλ Francis Φιλελεύθερος
Οξφόρδη Wally Nesbitt Προοδευτικός συντηρητικός
Parkdale Θ*Στανλευ Haidasz Φιλελεύθερος
Parry υγιής- Muskoka Gordon Aiken Προοδευτικός συντηρητικός
Φλούδα-δuφφερην- Simcoe Μπύρα Bruce Φιλελεύθερος
Νότος φλούδας Hyliard Chappell Προοδευτικός συντηρητικός
Περθ Jay Monteith Προοδευτικός συντηρητικός
Peterborough James Faulkner Φιλελεύθερος
Λιμένας αρθούρος Θ*Ροψερτ Andras Φιλελεύθερος
Πρίγκηπας Edward- Hastings Θ*Γεοργε Hees Προοδευτικός συντηρητικός
Ο Βορράς του Renfrew Len Hopkins Φιλελεύθερος
Rosedale Θ*Δοναλδ Stovel Macdonald Φιλελεύθερος
Sarnia Οφθαλμός Cullen Φιλελεύθερος
Sault Ste. Marie Θ*Θχαρλες T. Murphy Φιλελεύθερος
Ανατολή Scarborough Θ*Μαρτην O'Connell Φιλελεύθερος
Δύση Scarborough Δαβίδ Weatherhead Φιλελεύθερος
Ο Βορράς Simcoe Θ*Πχηληπ Rynard Προοδευτικός συντηρητικός
Spadina Απιδίτης Ryan Φιλελεύθερος
ST. Catharines James McNulty Φιλελεύθερος
ST. Θ*Παuλ Θ*Ηαν Wahn Φιλελεύθερος
Στορμοντ- Dundas Lucien Lamoureux Ανεξάρτητος
Sudbury James Jerome Φιλελεύθερος
Κόλπος βροντής Θ*Κεητχ Penner Φιλελεύθερος
Timiskaming Arnold Peters NDP
Timmins Θ*Ιεαν Roy Φιλελεύθερος
Τριάδα Θ*Παuλ Hellyer Φιλελεύθερος κατόπιν ανεξάρτητος φιλελεύθερος έπειτα Προοδευτικός συντηρητικός**
Βικτώρια- Haliburton Θ*Ωηλληαμ Scott Προοδευτικός συντηρητικός
Βατερλώ Ανώτατο Saltsman NDP
Welland Θ*Δοναλδ Tolmie Φιλελεύθερος
Ουέλλινγκτον Θ*Αλφρεδ Hales Προοδευτικός συντηρητικός
Ουέλλινγκτον-γκρι Θ*Ωηλληαμ M. Howe Προοδευτικός συντηρητικός
Δύση Windsor Χορτάρι γκρίζο Φιλελεύθερος
Ωηνδσορ- Walkerville Θ*Μαρκ MacGuigan Φιλελεύθερος
Κέντρο της Υόρκης James E. Περιπατητής Φιλελεύθερος
Ανατολή της Υόρκης Θ*Στεβεν Otto Φιλελεύθερος
Ο Βορράς της Υόρκης Barney Danson Φιλελεύθερος
Υόρκη- Scarborough Θ*Ροψερτ Stanbury Φιλελεύθερος
Υόρκη- Simcoe Θ*Ιοχν Cole Προοδευτικός συντηρητικός
Νότος της Υόρκης Δαβίδ Lewis NDP
Δύση της Υόρκης Θ*Πχηληπ Givens Φιλελεύθερος
* James E. Καφετής διορίστηκε τον πρεσβευτή και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Δερεκ Blackburn στο α 1971 από-εκλογή
** επάνω Μάιος 21, 1971, Θ*Παuλ Hellyer αριστερό το Φιλελεύθερο Κόμμα για να καθίσει ως ανεξάρτητο, διαμαρτυρία των κυβερνητικών οικονομικών πολιτικών. 25 Ιουλίου, 1972, ένωσε Προοδευτικά συντηρητικά.

Θ*Μανητοψα

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Ψρανδον- Souris Walter Dinsdale Προοδευτικός συντηρητικός
Churchill Θ*Ροψερτ Simpson Προοδευτικός συντηρητικός
Δελφίνος Θ*Ωηλληαμ Ritchie Προοδευτικός συντηρητικός
Lisgar Θ*Γεοργε Muir κατόπιν Γρύλος Murta* Και οι δύο Προοδευτικός συντηρητικός
Marquette Θ*Δοναλδ Stewart Προοδευτικός συντηρητικός
Portage Θ*Γεραλδ Cobbe Φιλελεύθερος
Provencher Θ*Μαρκ Smerchanski Φιλελεύθερος
Selkirk Θ*Εδωαρδ Schreyer κατόπιν Ντάγκλας Rowland** Και οι δύο NDP
ST. Boniface Θ*Ιοσεπχ- Phillippe Guay Φιλελεύθερος
Winnipeg ο Βορράς Δαβίδ Orlikow NDP
Winnipeg βόρειο κέντρο Θ*Στανλευ Knowles NDP
Winnipeg νότος James Richardson Προοδευτικός συντηρητικός
Winnipeg νότιο κέντρο Ε.Β. Osler Φιλελεύθερος
* Θ*Γεοργε Muir πεθαμένος στην αρχή επάνω 26 Αυγούστου, 1970 και αντικαταστάθηκε κοντά Γρύλος Murta στο α από-εκλογή αργότερα εκείνο το έτος.
** Θ*Εδωαρδ Schreyer το αριστερό Κοινοβούλιο για να γίνει ηγέτης Θ*Μανητοψα NDP και έπειτα Πρωθυπουργός του Manitoba αντικαταστάθηκε κοντά Ντάγκλας Rowland στο α 1969 από-εκλογή.

Θ*Σασκατθχεωαν

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Assiniboia Α.Β. Ντάγκλας κατόπιν Ιππότης Bill* Φιλελεύθερος κατόπιν NDP
Ψαττλεφορδ- Kindersley Ράβδος Thomson NDP
Mackenzie Θ*Στανλευ Korchinski Προοδευτικός συντηρητικός
Λίμνη λιβαδιών Θ*Ψερτ Cadieu Προοδευτικός συντηρητικός
Σαγόνι αλκών Θ*Ιοχν Skoberg NDP
Πρίγκηπας Αλβέρτος Θ*Ιοχν Diefenbaker Προοδευτικός συντηρητικός
Qu'Απελλε-άλκες βουνό Richard Southam Προοδευτικός συντηρητικός
Θ*Ρεγηνα East Θ*Ιοχν Burton NDP
Θ*Ρεγηνα-λίμνη κέντρο Θ*Λεσληε Benjamin NDP
Σασκατούν- Biggar Θ*Αλφρεδ Gleave NDP
Σασκατούν- Humboldt Θ*Οττο Lang Φιλελεύθερος
Γρήγορος κολπίσκος τρέχων-σφενδάμνου Γρύλος McIntosh Προοδευτικός συντηρητικός
Υορκτον- Melville Lorne Nystrom NDP
* Α.Β. Ντάγκλας πεθαμένος στην αρχή και αντικαταστάθηκε κοντά Ιππότης Bill στο α 1971 από-εκλογή

Αλμπέρτα

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Athabasca Θ*Παuλ Yewchuk Προοδευτικός συντηρητικός
Ποταμός ποταμών μάχης Απότομος βράχος Downey Προοδευτικός συντηρητικός
Κέντρο του Κάλγκαρι Ντάγκλας Harkness Προοδευτικός συντηρητικός
Ο Βορράς του Κάλγκαρι Eldon Woolliams Προοδευτικός συντηρητικός
Νότος του Κάλγκαρι Πάτρικ Mahoney Φιλελεύθερος
Crowfoot Γρύλος Horner Προοδευτικός συντηρητικός
Κέντρο του Έντμοντον Θ*Στεβε Paproski Προοδευτικός συντηρητικός
Ανατολή του Έντμοντον Θ*Ωηλληαμ Skoreyko Προοδευτικός συντηρητικός
Δύση του Έντμοντον Θ*Μαρθελ Lambert Προοδευτικός συντηρητικός
Έντμοντον- Strathcona HU Harries Φιλελεύθερος
Lethbridge Deane Gundlock Προοδευτικός συντηρητικός
Καπέλο ιατρικής Οφθαλμός Olson Φιλελεύθερος
Palliser Θ*Στανλευ Schumacher Προοδευτικός συντηρητικός
Ποταμός ειρήνης Θ*Γεραλδ Baldwin Προοδευτικός συντηρητικός
Pembina Bigg γρύλων Προοδευτικός συντηρητικός
Κόκκινα ελάφια Θ*Ροψερτ N. Θ*Τχομπσον Προοδευτικός συντηρητικός
Δύσκολο βουνό Αλλεν Sulatycky Φιλελεύθερος
Vegreville Φορέστε Mazankowski Προοδευτικός συντηρητικός
Wetaskiwin Θ*Χαρρυ Moore Προοδευτικός συντηρητικός

Βρετανική Κολούμπια

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Ψuρναψυ-Ρίτσμοντ Θ*Τχομας Goode Φιλελεύθερος
Ψuρναψυ- Seymour Θ*Ραυ Perrault Φιλελεύθερος
Capilano Γρύλος Νταίηβις Φιλελεύθερος
Ακτή Chilcotin Θ*Παuλ ST. Θ*Πηερρε Φιλελεύθερος
Θομοξ- Alberni Richard Durante κατόπιν Θ*Τομ Barnett* Φιλελεύθερος κατόπιν NDP
Εσquημαλτ- Saanich Δαβίδ Αντερσον Φιλελεύθερος
Ανατολή κοιλάδων Fraser Ervin Pringle Φιλελεύθερος
Δύση κοιλάδων Fraser Το σημάδι αυξήθηκε NDP
Καμλοοπς- Cariboo Leonard Marchand Φιλελεύθερος
Δύση Kootenay Randolph Harding NDP
Ναναημο-θοωηθχαν- νησιά Colin Cameron κατόπιν Θ*Τομμυ Ντάγκλας** Και οι δύο NDP
Νέο Γουέστμινστερ (εκλογική περιοχή) Ντάγκλας Hogarth Φιλελεύθερος
Όριο Okanagan Bruce Howard Φιλελεύθερος
Οκαναγαν- Kootenay Θ*Ωηλληαμ Stewart Φιλελεύθερος
Ποταμός George-ejri'nis πριγκήπων Θ*Ροψερτ Borrie Φιλελεύθερος
Skeena Θ*Φρανκ Howard NDP
Κέντρο του Βανκούβερ Ron Basford Φιλελεύθερος
Ανατολή του Βανκούβερ Θ*Χαρολδ Winch NDP
Βανκούβερ Kingsway Winona MacInnis NDP
Βανκούβερ Quadra Επιχορήγηση Deachman Φιλελεύθερος
Νότος του Βανκούβερ Αρθούρος Laing Φιλελεύθερος
Βικτώρια Δαβίδ Groos Φιλελεύθερος
* Richard Durante κερδημένος το 1968 από μόνο εννέα ψήφους Θ*Τομ Barnett. Αφότου βρέθηκαν διάφορες παρατυπίες το αποτέλεσμα κηρύχτηκε κενό και ο Tom Barnett κέρδισε τον επόμενο ξανακάνει κρατημένος επάνω 8 Μαρτίου, 1969.
** Colin Cameron πεθαμένος στο γραφείο αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Τομμυ Ντάγκλας στο α 10 Φεβρουαρίου, 1969 από-εκλογή

Βόρεια εδάφη

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Βορειοδυτικά εδάφη Πορτοκάλι οφθαλμών Φιλελεύθερος
Yukon Θ*Ερηκ Nielsen Προοδευτικός συντηρητικός
Προηγημένος από:
το 27$ο καναδικό Κοινοβούλιο
Τα καναδικά Κοινοβούλια
1968-1972
Πετυχημένος από:
το 29$ο καναδικό Κοινοβούλιο
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)