το 35$ο καναδικό Κοινοβούλιο

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος

 The initial seat distribution of the 35th Canadian parliament
Η αρχική διανομή καθισμάτων του 35$ου καναδικού Κοινοβουλίου

το 35$ο καναδικό Κοινοβούλιο ήταν στη σύνοδο από το 1993 έως το 1997. Η ιδιότητα μέλους τέθηκε από ομοσπονδιακή εκλογή του 1993, και άλλαξε μόνο κάπως λόγω στις παραιτήσεις και από-εκλογές έως ότου διαλύθηκε πριν από εκλογή του 1997.

Ελέγχθηκε από το α Φιλελεύθερος πλειοψηφία κάτω Πρωθυπουργός Θ*Ιεαν Chrιtien. Επίσημη αντίθεση ήταν Ομάδα Quιbιcois, οδηγημένος πρώτα κοντά Lucien Bouchard, κατόπιν από Θ*Μηθχελ Gauthier, και τελικά κοντά Θ*Γηλλες Duceppe.

Ομιλητής ήταν Γονέας Gilbert. Δείτε επίσης κατάλογος καναδικών εκλογικών περιοχών 1987-1997 για έναν κατάλογο των οδηγήσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Περιεχόμενο

Μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων

Μέλη Βουλή των Κοινοτήτων στο 35$ο Κοινοβούλιο που τακτοποιείται από την επαρχία.

Νέα γη

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Ψοναβηστα-τριάδα-σύλληψη Θ*Φρεδ Mifflin Φιλελεύθερος
Γλυφίδα-ST. Θ*Γεοργε Θ*Ρογερ Simmons Φιλελεύθερος
Γανδερ-μεγάλος-πτώσεις Θ*Γεοργε S. Θ*Ψακερ Φιλελεύθερος
Χuμψερ-ST. Βαρβάρα- Baie Verte Θ*Ψρηαν Tobin κατόπιν Θ*Γερρυ Byrne* Και οι δύο Φιλελεύθερος
Λαμπραντόρ Bill Rompkey κατόπιν Θ*Λαωρενθε O'Brien** Και οι δύο Φιλελεύθερος
ST. Ανατολή John Bonnie Hickey Φιλελεύθερος
ST. Δύση John Θ*Ιεαν Payne Φιλελεύθερος
*Θ*Ψρηαν Tobin το αριστερό Κοινοβούλιο μέσα 1996 για να γίνει αρχαιότερος της νέας γης Θ*Γερρυ Byrne εκλέχτηκε στο α από-εκλογή για να τον αντικαταστήσει.
**Bill Rompkey διορίστηκε Σύγκλητος το Σεπτέμβριο 1995 Θ*Λαωρενθε O'Brien εκλέχτηκε για να τον αντικαταστήσει σε μια από-εκλογή του 1996.

Πρίγκηπας Edward Island

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Ζακέτα Θ*Λαωρενθε MacAulay Φιλελεύθερος
Egmont Θ*Ιοε McGuire Φιλελεύθερος
Hillsborough Θ*Γεοργε Proud Φιλελεύθερος
Malpeque Θ*Ωαυνε Easter Φιλελεύθερος

Νέα Σκοτία

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Annapolis κοιλάδα- Hants Θ*Ιοχν Murphy Φιλελεύθερος
Ακρωτήριο βρετονικό περιοχή- Canso Θ*Φρανθης LeBlanc Φιλελεύθερος
Ανατολικό Ρίτσμοντ ακρωτηρίων Δαβίδ Dingwall Φιλελεύθερος
Ακρωτήριο το βρετονικός- Sydneys Θ*Ρuσσελλ MacLellan Φιλελεύθερος
Κεντρική Nova Roseanne Skoke Φιλελεύθερος
Θ*Θuμψερλανδ- Colchester Dianne Brushett Φιλελεύθερος
Dartmouth Ron MacDonald Φιλελεύθερος
Χάλιφαξ Θ*Μαρυ Clancy Φιλελεύθερος
Δύση του Χάλιφαξ Θ*Γεοφφ Regan Φιλελεύθερος
Νότια ακτή Θ*Δερεκ Wells Φιλελεύθερος
Νοτιοδυτική Nova Θ*Χαρρυ Verran Φιλελεύθερος

Νιού Μπρούνγουικ

Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Αθαδηε- Bathurst Νεολαίες Doug Φιλελεύθερος
Beausιjour Θ*Φερνανδ Robichaud Φιλελεύθερος
Θαρλετον-Σαρλόττα Θ*Χαρολδ Culbert Φιλελεύθερος
Φρεδερηθτον-Υόρκη-Sunbury Θ*Ανδυ Scott Φιλελεύθερος
Φuνδυ-βασιλικός Θ*Παuλ Zed Φιλελεύθερος
Μαδαωασκα-Βικτώρια Pierrette ρηνγuεττε- Maltais Φιλελεύθερος
Miramichi Θ*Θχαρλες Hubbard Φιλελεύθερος
Moncton Θ*Γεοργε Rideout Φιλελεύθερος
Ρεστηγοuθχε- Chaleur Τύπος Arseneault Φιλελεύθερος
Αγιος John Elsie Wayne Προοδευτικός συντηρητικός

Κεμπέκ

** Ανδρ3ε Ouellet, 1996Θ*Στ3επχανε Dion επίσης ενός τις 26 Μαρτίου, από-εκλογή του 1996. Μέλος Πολιτικό κόμμα ΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθερος, εν συντομία ένας ανεξάρτητος φιλελεύθερος το 1996 ΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΕγληντον-LawrenceΕλγην-NorfolkΘ*ΕρηεΕσσεξ-ΚεντΕσσεξ- WindsorΚέντρο EtobicokeΟ Βορράς EtobicokeΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςΦιλελεύθεροςJim KarygiannisΘ*Δερεκ LeeΕΔ HarperΘ*Παuλ DeVillersWalt LastewkaΘ*Ψαρρυ CampbellΒαρίδι KilgerΘ*Δηανε MarleauStan DromiskyΘ*Ιοε Comuzzi
Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Abitibi Bernard Deshaies Ομάδα Quιbιcois
Ahuntsic Θ*Μηθχελ Daviault Ομάδα Quιbιcois
Θ*Ανιοu-ρηβη2ερε-δες-λιβάδια Θ*Ρογερ Pomerleau Ομάδα Quιbιcois
Θ*Αργεντεuηλ- Papineau Θ*Μαuρηθε Dumas Ομάδα Quιbιcois
Beauce Θ*Γηλλες Bernier Ανεξάρτητος
Ψεαuχαρνοης- Salaberry Θ*Λαuρεντ Lavigne Ομάδα Quιbιcois
Ψεαuπορτ-Montmorency- Orlιans Θ*Μηθχελ Guimond Ομάδα Quιbιcois
Bellechasse Franηois Langlois Ομάδα Quιbιcois
Ψερτχηερ- Montcalm Θ*Μηθχελ Bellehumeur Ομάδα Quιbιcois
Ψλαηνβηλλε-δεuξ- Montagnes Θ*Παuλ Mercier Ομάδα Quιbιcois
Θ*Ψοναβεντuρε-4ηλες-de-La-$l*Madeleine Θ*Στ3επχανε Tremblay εκλέγεται στο α από-εκλογή για να τον αντικαταστήσει.
διορίστηκε το κεφάλι Θέση του Καναδά, και αντικαταστάθηκε κοντά Θ*Πηερρε Pettigrew στο α 25 Μαρτίου
από-εκλογή *** Shirley Maheu διορίστηκε στη Σύγκλητο, και αντικαταστάθηκε κοντά
Οντάριο Οδήγηση
Αλγομα- Manitoulin Brent ST. Denis
Παραλία- Woodbine Μαρία Minna
Ψραμαλεα-αδράχτι- Malton Gurbax Malhi
Brampton Θ*Θολλεεν Beaumier
Brant Θ*Ιανε Stewart
Ψροαδβηεω-γρεενωοοδ Θ*Δεννης Mills
Ψρuθε-γκρι Ovid Τζάκσον
Μπέρλινγκτον Ορυζώνας Torsney
Καίμπριτζ Janko Peric
Θαρλετον-Γκλούτσεστερ Θ*Εuγ2ενε Bellemare
Θοθχρανε-ανώτερος Rιginald Bιlair
Ντάβενπορτ Θ*Θχαρλες Caccia
Φορέστε την ανατολή κοιλάδων Δαβίδ Collenette
Φορέστε το Βορρά κοιλάδων Sarkis Assadourian
Φορέστε τη δύση κοιλάδων Θ*Ιοχν Godfrey
Θ*Δuρχαμ Θ*Αλεξ Shepherd Φιλελεύθερος
Θ*Ιοε Volpe Φιλελεύθερος
Gar Knutson Φιλελεύθερος
Θ*Ιοχν Maloney Φιλελεύθερος
Θ*Ιερρυ Pickard Φιλελεύθερος
Θ*Σuσαν Whelan Φιλελεύθερος
Θ*Αλλαν Rock Φιλελεύθερος
Θ*Ρου MacLaren κατόπιν Θ*Ρου Cullen** Και οι δύο
Ετοψηθοκε- Lakeshore Θ*Ιεαν Augustine
Γλενγαρρυ-πρεσθοττ-Russell Φορέστε Boudria
Γuελπχ-Ουέλλινγκτον Αρχιθαλαμηπόλος Brenda
Χαλδημανδ-Norfolk Ορθογράφος βαριδιών
Χαλτον-φλούδα Ιουλιανός κάλαμος
Ανατολή του Χάμιλτον Θ*Σχεηλα Copps
Βουνό του Χάμιλτον Beth Phinney
Χάμιλτον- Wentworth Θ*Ιοχν Bryden
Δύση του Χάμιλτον Stan Keyes
Χαστηνγς-φροντεναθ- Lennox και Addington Larry McCormick
Χuρον- Bruce Θ*Παuλ Steckle
Κενορα-βροχερός ποταμός Θ*Ροψερτ Daniel Nault Φιλελεύθερος
Κεντ Rex Crawford Φιλελεύθερος
Κίνγκστον και τα νησιά Θ*Πετερ Milliken Φιλελεύθερος
Kitchener Θ*Ιοχν English Φιλελεύθερος
Λαμψτον-Κεντ-Middlesex Rose-Marie Ur Φιλελεύθερος
Λαναρκ- Carleton Θ*Ηαν Murray Φιλελεύθερος
Λιντς- Grenville Θ*Ιοε Ιορδανία Φιλελεύθερος
Λίνκολν Tony Valeri Φιλελεύθερος
Ανατολή του Λονδίνου Θ*Ιοε Fontana Φιλελεύθερος
Λονδίνο-Middlesex Ελαφρύ κτύπημα O'Brien Φιλελεύθερος
Δύση του Λονδίνου Μηνύστε Barnes Φιλελεύθερος
Μαρκχαμ-ωχητθχuρθχ- Stouffville Jag Bhaduria Φιλελεύθερος κατόπιν ανεξάρτητο φιλελεύθερο ***
Ανατολή Mississauga Albina Guarnieri Φιλελεύθερος
Marie Ron Irwin Φιλελεύθερος
Κέντρο Scarborough Θ*Ιοχν Cannis Φιλελεύθερος
Ανατολή Scarborough Doug Peters Φιλελεύθερος
Δύση Scarborough Θ*Τομ Wappel Φιλελεύθερος Σθαρψοροuγχ- Agincourt
Φιλελεύθερος Σθαρψοροuγχ-ρουζ ποταμός
Φιλελεύθερος Κέντρο Simcoe
Μεταρρύθμιση Ο Βορράς Simcoe
Φιλελεύθερος ST. Catharines
Φιλελεύθερος ST. Θ*Παuλ
Φιλελεύθερος Στορμοντ- Dundas
Φιλελεύθερος Sudbury
Φιλελεύθερος Βροντή κόλπος- Atikokan
Φιλελεύθερος Βροντή κόλπος- Nipigon
Φιλελεύθερος Τημησκαμηνγ-γαλλικά ποταμός
Benoit Serrι Φιλελεύθερος Τημμηνς- Chapleau Θ*Πετερ Thalheimer
Φιλελεύθερος Τριάδα- Spadina Tony Ianno Φιλελεύθερος
Βικτώρια- Haliburton Θ*Ιοχν O'Reilly Φιλελεύθερος

Βατερλώ κατόπιν ανεξάρτητο φιλελεύθερο ***** Υψηλός Επίτροπος για Καναδάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το κάθισμά του γέμισαν κοντά Θ*Ιεαν-Robert Gauthier διορίστηκε στη Σύγκλητο το 1994, και αντικατεστημένος κοντά εκείνου του έτους, και καθισμένος για το υπόλοιπο της συνόδου ως ανεξάρτητος. Πολιτικό κόμμα Winnipeg ο ΒορράςWinnipeg νότοςWinnipeg ST. JamesWinnipeg νότιο κέντροΩηννηπεγ- TransconaΚηνδερσλευ- LloydminsterMackenzieΚέντρο σαγόνι-λιμνών αλκώνΠοταμός Αλβέρτος- Churchill πριγκήπωνΘ*Ρεγηνα- LumsdenΘ*Ρεγηνα- Qu'AppelleΘ*Ρεγηνα- WascanaΣασκατούν-θλαρκ'ς πέρασμαΣασκατούν- DundurnΣασκατούν- HumboldtΣοuρης-άλκες βουνόΓρήγορος τρέχων-σφένδαμνος κολπίσκος- AssiniboiaΗ λίμνη ψαττλεφορδς-λιβαδιώνΥορκτον- MelvilleAthabascaΠοταμός καστόρωνΚέντρο του ΚάλγκαριΟ Βορράς του ΚάλγκαριΒορειοανατολικά του ΚάλγκαριΝοτιοανατολικό σημείο του ΚάλγκαριΝοτιοδυτικό σημείο του ΚάλγκαριΔύση του ΚάλγκαριCrowfootΑνατολή του ΈντμοντονΟ Βορράς του ΈντμοντονΒορειοδυτικά του ΈντμοντονΝοτιοανατολικό σημείο του ΈντμοντονΝοτιοδυτικό σημείο του ΈντμοντονΈντμοντον- StrathconaΝησί αλκώνLethbridgeΜεταρρύθμισηΜεταρρύθμισηΜεταρρύθμισηΜεταρρύθμισηΜεταρρύθμισηΜεταρρύθμισηΜεταρρύθμισηΜεταρρύθμισηΜεταρρύθμισηΒρετανική ΚολούμπιαΨuρναψυ- KingswayΘαπηλανο- Howe ήχοςΘαρηψοο- ChilcotinΘομοξ- AlberniΔέλταΕσquημαλτ-Juan de FucaΑνατολή κοιλάδων FraserΔύση κοιλάδων FraserKamloopsΑνατολή KootenayKootenay δύση- RevelstokeΑποστολή- CoquitlamΝαναημο- CowichanΝέο Γουέστμινστερ- BurnabyΠοταμός βόρειου νησί- PowellΒόρειο ΒανκούβερΚέντρο OkanaganΟκαναγαν- ShuswapΟκαναγαν-σημηλκαμεεν- MerrittΛιμένας ευμετάβλητος- CoquitlamΚοιλάδα George- Bulkley πριγκήπωνΠοταμός George-ejri'nis πριγκήπωνΡίτσμοντΣαανηθχ-κόλπος νησιάSkeenaΟ Βορράς του SurreyΘ*Σuρρευ-λευκό βράχος-νότια LangleyΚέντρο του Βανκούβερ
Θ*Ανδρεω Telegdi Φιλελεύθερος
Ωελλανδ-ST. Θατχαρηνες- Thorold Γονέας Gilbert Φιλελεύθερος
Ουέλλινγκτον-γκρίζος-δuφφερην- Simcoe Murray Calder Φιλελεύθερος
Willowdale James Scott Peterson Φιλελεύθερος
Δύση Windsor Χορτάρι γκρίζο Φιλελεύθερος
Ωηνδσορ-ST. Clair Shaughnessy Cohen Φιλελεύθερος
Κέντρο της Υόρκης Τέχνη Eggleton Φιλελεύθερος
Ο Βορράς της Υόρκης Θ*Μαuρηζηο Bevilacqua Φιλελεύθερος
Υόρκη νότος- Weston Θ*Ιοχν Nunziata Φιλελεύθερος
Υόρκη- Simcoe Θ*Καρεν Kraft Sloan Φιλελεύθερος
Δύση της Υόρκης Θ*Σεργηο Marchi Φιλελεύθερος
* Θ*Δεννης Mills εγκαταλείψτε το φιλελεύθερο διαβούλιο για να καθίσετε ως ανεξάρτητο φιλελεύθερο σε Μάιος το 1996, αλλά επιστρεφόμενος στο συμβαλλόμενο μέρος τον Αύγουστο του ίδιου έτους. ** Θ*Ρου MacLaren διορίστηκε
Θ*Ρου Cullen σε μια από-εκλογή του 1996. *** Jag Bhaduria διαγράφθηκε από το φιλελεύθερο κόμμα για την πλαστογράφηση των πιστοποιητικών του. ****
Mauril Belanger σε μια από-εκλογή του 1995. ***** Θ*Ιοχν Nunziata διαγράφθηκε από το φιλελεύθερο κόμμα για να ψηφίσει ενάντια στον προϋπολογισμό του 1996 επάνω 16 Απριλίου
Θ*Μανητοψα Οδήγηση Μέλος
Ψρανδον- Souris Glen MacKinnon Φιλελεύθερος
Churchill Elijah Harper Φιλελεύθερος
Δελφίνος-κύκνος ποταμός Θ*Μαρλενε Cowling Φιλελεύθερος
Λησγαρ- Marquette Jake Hoeppner Μεταρρύθμιση
Πορταγε- Interlake Jon Gerrard Φιλελεύθερος
Provencher Δαβίδ Iftody Φιλελεύθερος
Σελκηρκ-κόκκινος ποταμός Ron Fewchuk Φιλελεύθερος
Αγιος boniface Θ*Ροναλδ Duhamel Φιλελεύθερος
Winnipeg βόρειο κέντρο Δαβίδ Walker Φιλελεύθερος
Rey Pagtakhan Φιλελεύθερος
Κανονισμός Alcock Φιλελεύθερος
Θ*Ιοχν Χάρβαρντ Φιλελεύθερος
Θ*Λλουδ Axworthy Φιλελεύθερος
Bill Blaikie NDP Θ*Σασκατθχεωαν
Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Elwin Hermanson Μεταρρύθμιση
Victor Althouse NDP
Θ*Αλλαν Kerpan Μεταρρύθμιση
Gordon Kirby Φιλελεύθερος
Θ*Ιοχν Solomon NDP
Simon δε Long NDP
Θ*Ραλπχ Goodale Φιλελεύθερος
Θ*Θχρης Axworthy NDP
Morris Bodnar Φιλελεύθερος
Θ*Γεοργεττε Sheridan Φιλελεύθερος
Θ*Ψερνηε Collins Φιλελεύθερος
Θ*Λεε Morrison Μεταρρύθμιση
Len taylor NDP
Θ*Γαρρυ Breitkreuz Μεταρρύθμιση Αλμπέρτα
Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Δαβίδ Chatters Μεταρρύθμιση
Γκρι Deborah Μεταρρύθμιση
Jim Silye Μεταρρύθμιση
Θ*Δηανε Ablonczy Μεταρρύθμιση
Κρεμάστρα τέχνης Μεταρρύθμιση
Ο Ιαν. καφετής Μεταρρύθμιση κατόπιν ανεξάρτητος *
Preston επάνδρωση Μεταρρύθμιση
Stephen Harper Μεταρρύθμιση
Γρύλος Ramsay Μεταρρύθμιση
Judy Bethel Φιλελεύθερος
Θ*Ιοχν Loney Φιλελεύθερος
Θ*Αννε McLellan Φιλελεύθερος
Δαβίδ Kilgour Φιλελεύθερος
Θ*Ηαν McClelland Μεταρρύθμιση
Θ*Χuγχ Hanrahan Μεταρρύθμιση
ΕΛΚ Ken Μεταρρύθμιση
Θ*Ραυ Speaker Μεταρρύθμιση Macleod Θ*Χηλλ επιχορήγησης
Καπέλο ιατρικής Monte Solberg
Ποταμός ειρήνης Τσάρλυ Penson
Κόκκινα ελάφια Μύλοι βαριδιών
ST. Αλβέρτος Θ*Ιοχν G. Ουίλιαμς
Vegreville Leon Benoit
Wetaskiwin Κοιλάδα Johnston
Αγριος αυξήθηκε Myron Thompson
Yellowhead Απότομος βράχος Breitkreuz
* Ο Ιαν. καφετής αναστάλη από το συμβαλλόμενο μέρος μεταρρύθμισης, και εγκαταλείψτε έπειτα το συμβαλλόμενο μέρος για να καθίσετε ως ανεξάρτητο μέλος μεταρρύθμισης.
Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Θ*Σβενδ Robinson NDP
Χορτάρι Grubel Μεταρρύθμιση
Θ*Πχηληπ Mayfield Μεταρρύθμιση
Bill Gilmour Μεταρρύθμιση
Θ*Ιοχν Cummins Μεταρρύθμιση
Θ*Κεητχ Martin Μεταρρύθμιση
Τσοκ Strahl Μεταρρύθμιση
Καβγατζές λευκό Μεταρρύθμιση
Θ*Νελσον Riis NDP
Jim Abbott Μεταρρύθμιση
Jim Gouk Μεταρρύθμιση
Daphne Jennings Μεταρρύθμιση
Βαρίδι Ringma Μεταρρύθμιση
Θ*Παuλ Forseth Μεταρρύθμιση
Θ*Ιοχν Duncan Μεταρρύθμιση
Λευκό TED Μεταρρύθμιση
Werner schmidt Μεταρρύθμιση
Darrel Stinson Μεταρρύθμιση
Jim Hart Μεταρρύθμιση
Sharon Hayes Μεταρρύθμιση
Richard Harris Μεταρρύθμιση
Θ*Χηλλ Jay Μεταρρύθμιση
Raymond Chan Φιλελεύθερος
Γρύλος Frazer Μεταρρύθμιση
Θ*Μηκε Scott Μεταρρύθμιση
Θ*Μαργαρετ Bridgman Μεταρρύθμιση
Val Meredith Μεταρρύθμιση
Θ*Χεδυ Fry Φιλελεύθερος
Ανατολή του Βανκούβερ Θ*Αννα Terrana
Φιλελεύθερος Βανκούβερ Quadra
TED McWhinney Φιλελεύθερος
Νότος του Βανκούβερ
Χορτάρι Dhaliwal Φιλελεύθερος

Βικτώρια

Δαβίδ ΑντερσονΒόρεια εδάφηΔυτική ΑρκτικήNunatsiaqYukonΤα καναδικά Κοινοβούλια
Φιλελεύθερος
Οδήγηση Μέλος Πολιτικό κόμμα
Ethel ψλονδην-Andrew Φιλελεύθερος
Γρύλος Anawak Φιλελεύθερος
Audrey McLaughlin NDP
Προηγημένος από:το 34$ο καναδικό Κοινοβούλιο
1993-1997 Πετυχημένος από:το 36$ο καναδικό Κοινοβούλιο 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)