Ανγλο-Αμερικανός

Ανγλο-Αμερικανός μπορέστε να σημάνετε

  • Ένα πρόσωπο που γεννήθηκε στην Αγγλία, κατόπιν μεταναστευμένος στη Βόρεια Αμερική.
  • να αναφερθεί Ανγλο-Αμερική, ένα δείξιμο όρου μικτό Αγγλικά και Αμερικανικά επιρροή ή κληρονομιά ή εκείνα τα μέρη (ή ομάδες μέσα) της Αμερικής που έχει έναν δεσμό ή που επηρεάζεται από την Αγγλία ή απλά Αγγλικά- μιλώντας Αμερική.
  • Αμερικανικό PLC Anglo, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα επιχειρήσεων μεταλλείας στον κόσμο. Τα προτερήματά του είναι κυρίως μέσα Νότια Αφρική.
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)