Ζωικό συμβαλλόμενο μέρος ψηφοφόρων περιβάλλοντος συμμαχίας του Καναδά

Ζωικό συμβαλλόμενο μέρος ψηφοφόρων περιβάλλοντος συμμαχίας του Καναδά είναι ένα συμβαλλόμενο μέρος πρόσφατα επιλέξιμο για την εγγραφή μέσα Καναδάς. Έχει ανταγωνιστεί στις προηγούμενες εκλογές με το τρέξιμο των ανεξάρτητων υποψηφίων για το γραφείο.

Εξωτερικές συνδέσεις

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)