Αρχιεπίσκοπος της Ουαλίας

Επαρχία Ουαλία Αγγλικανική κοινωνία δημιουργήθηκε το 1920, σαν Εκκλησία στην Ουαλία, ανεξάρτητος από Εκκλησία της Αγγλίας (το οποίο οι τέσσερις Ουαλλοί επισκοπές υπάρξοντας προηγουμένως όντας μέρος). Αντίθετα από τους Αρχιεπισκόπους Καντέρμπουρυ και Υόρκη -- ποιοι διορίζονται από Βασίλισσα επάνω στις συμβουλές Πρωθυπουργός -- ο Αρχιεπίσκοπος της Ουαλίας είναι ένα από diocesan έξι επίσκοποι Ουαλία, επιλεγμένος από τους συναδέλφους του για να κρατήσει τον υψηλότερο προσδιορισμό εκτός από την επισκοπή του.

Αρχιεπίσκοποι της Ουαλίας, 1920-παρόν

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)