Συνδυαζόμενος Υπουργός της εθνικής υπεράσπισης (Καναδάς)

Ένα μέλος Καναδικό γραφείο, Συνδυαζόμενος Υπουργός της εθνικής υπεράσπισης (Γαλλικά: Ministre associι de Λα Dιfense nationale) είναι αρμόδιος για τα διάφορα αρχεία μέσα αμυντικό τμήμα όπως ορίζεται από Πρωθυπουργός ή Υπουργός Αμυνας.

Η θέση δημιουργήθηκε μέσα 1940 κατά τη διάρκεια Παγκόσμιος πόλεμος ΙΙ κάτω από Νόμος πολεμικών μέτρων μαζί με τη δημιουργία ενός Υπουργού της άμυνας για τον αέρα και ενός Υπουργού της άμυνας για τις ναυτικές υπηρεσίες. Αυτές οι θέσεις παραγράφηκαν με το τέλος του πολέμου. Η θέση του συνδυαζόμενου Υπουργού της άμυνας αναδημιουργήθηκε μέσα 1953 όταν ο εθνικός αμυντικός νόμος τροποποιήθηκε για να προβλέψει το διορισμό στον περίοδο ειρήνης.

Αυτή η θέση παρέμεινε κενή κάτω Θ*Πηερρε Trudeau, Θ*Ιοε Clark και Θ*Ιοχν Turner. Θ*Ψρηαν Mulroney αναβίωσε τη θέση αλλά καταργήθηκε κάτω Θ*Κημ Campbell όταν μείωσε το μέγεθος του γραφείου από 35 έως 24 υπουργούς. Η θέση δεν συμπεριλήφθηκε επίσης κάτω Θ*Ιεαν Chrιtien.

Αυτή η θέση επανεμφανίστηκε επάνω 12 Δεκεμβρίου, 2003 όταν Θ*Παuλ Martin επιλέξτε το πρώτο γραφείο του και ονομασμένος Albina Guarnieri σαν συνδυαζόμενο Υπουργό της εθνικής υπεράσπισης και Υπουργός του κράτους για την αστική προπαρασκευή. Ο τρέχων υπουργός είναι Mauril Bιlanger.

Δείτε: Κατάλογος συνδυαζόμενων Υπουργών της εθνικής υπεράσπισης (Καναδάς)


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)