Δάνεια σπουδαστών του Καναδά

Πρόγραμμα δανείων σπουδαστών του Καναδά είναι α Ανάπτυξη Καναδάς του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων πρόγραμμα όποιος προάγει δυνατότητα πρόσβασης Καναδάς"s μεταδευτερεύων εκπαίδευση ιδρύματα με την άδεια Καναδών που καταδεικνύουν το α οικονομικός ανάγκη για την πρόσβαση δάνεια σπουδαστών και επιχορηγήσεις. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μέσα 1964 από Νόμος δανείων σπουδαστών του Καναδά.


Σχετική σύνδεση:

  • Εκπαίδευση στον Καναδά

Εξωτερική σύνδεση:

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)