Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1882

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος


The Canadian parliament after the 1882 election
Το καναδικό Κοινοβούλιο μετά από την εκλογή 1882

Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή 1882 κρατήθηκε επάνω 20 Ιουνίου, 1882 για να εκλέξουν τα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Sir Θ*Ιοχν Α. Macdonald"s Συντηρητικά και Φιλελεύθερος-συντηρητικά διατηρημένη δύναμη, να νικήσει Φιλελεύθερο Κόμμα Θ*Εδωαρδ Blake.

Εθνικά αποτελέσματα

Συμβαλλόμενο μέρος Αρχηγός κόμματος #
υποψήφιοι
Καθίσματα Δημοφιλής ψηφοφορία
1878 Εκλεγμένος Αλλαγή # % Αλλαγή
Συντηρητικός
Θ*Ιοχν Α. Macdonald
118 83 94 + 13,3% 143.684 27,83% + 1,55%
Φιλελεύθερος-συντηρητικός <center> Θ*Ιοχν Α. Macdonald 50 46 39 -8,7% 64.860 12,56% -3,22%
Φιλελεύθερος <center> Θ*Εδωαρδ Blake 112 57 73 + 26,3% 160.547 31,10% -1,95%
Ανεξάρτητος <center> 7 5 1 -80% 8.227 1,59% -1,12%
Εθνικιστής συντηρητικός <center> 1 - 1 - 1.084 0,21% + 0,14%
Ανεξάρτητος φιλελεύθερος <center> 3 2 2 - 5.740 1,11% + 0,12%
Ανεξάρτητος συντηρητικός <center> 2 2 1 -50% 927 0,18% -
Αγνωστος <center> 121 9 - -100% 131.178 25,41% + 4,48%
Σύνολο <center> 414 204 211 + 4,4% 516.247 100,0% -
Πηγές: HTTP://www.εκλογές.ασβέστιο -- Ιστορία των ομοσπονδιακών οδηγήσεων από 1867

Επευφημίες:

Τα ακόλουθα μέλη του Κοινοβουλίου εκλέχτηκαν από την επευφημία

  • Βρετανική Κολούμπια: 2 Φιλελεύθερος-συντηρητικά
  • Θ*Μανητοψα: 1 Συντηρητικός
  • Οντάριο: 2 Συντηρητικά
  • Κεμπέκ: 11 Συντηρητικά, 1 Ανεξάρτητος συντηρητικός, 4 Φιλελεύθερος-συντηρητικά, 3 Φιλελεύθεροι
  • Νιού Μπρούνγουικ: 1 Φιλελεύθερος-συντηρητικός, 1 Ανεξάρτητος
  • Νέα Σκοτία: 1 Συντηρητικός

Αποτελέσματα από την επαρχία

Όνομα συμβαλλόμενου μέρους Π.Χ. ΜΒ Qc NB NS PE Σύνολο
Συντηρητικός Καθίσματα: 3 2 39 38 4 8 - 94
Δημοφιλής ψηφοφορία (%): 38.4 13.6 27.0 37.7 25.6 23.0 17.1 27.8
Φιλελεύθερος-συντηρητικός Καθίσματα: 3 1 13 12 3 5 2 39
Ψηφοφορία (%): 15.8 38.9 9.1 10.4 7.1 25.8 25.4 12.6
Φιλελεύθερος Καθίσματα: - 2 40 12 7 8 4 73
Ψηφοφορία (%): 10.6 25.3 31.9 21.5 36.8 38.7 40.7 31.1
Ανεξάρτητος Καθίσματα: - - 1 - 1
Ψηφοφορία (%): 1.7 0,8 0,4 4.8 1.6
Εθνικιστής συντηρητικός Καθίσματα: 1 1
Ψηφοφορία (%): 1.0 0,2
Ανεξάρτητος φιλελεύθερος Καθίσματα: - 1 1 2
Ψηφοφορία (%): 0,7 1.5 6.2 1.1
Ανεξάρτητος συντηρητικός Καθίσματα: 1 1
Ψηφοφορία (%): 0,9 0,2
Αγνωστος Ψηφοφορία (%): 35.2 22.2 29.6 27.1 23.9 7.7 16.8 25.4
Συνολικά καθίσματα 6 5 92 65 16 21 6 211

ΧΧ - λιγότερο από 0,05% της δημοφιλούς ψηφοφορίας


Προηγημένος από:
ομοσπονδιακή εκλογή 1878
Καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές Ακολουθούμενος από:
ομοσπονδιακή εκλογή 1887


 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)