Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1887

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος


The Canadian parliament after the 1887 election
Το καναδικό Κοινοβούλιο μετά από την εκλογή 1887

Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή 1887 κρατήθηκε επάνω 22 Φεβρουαρίου, 1887 για να εκλέξουν τα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων.

Συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος Πρωθυπουργός Ο Sir Θ*Ιοχν Α. Macdonald"διατηρημένη το s δύναμη, να νικήσει Φιλελεύθερο Κόμμα Θ*Εδωαρδ Blake.


Εθνικά αποτελέσματα

Συμβαλλόμενο μέρος Αρχηγός κόμματος # των υποψηφίων Καθίσματα Δημοφιλής ψηφοφορία
1882 Εκλεγμένος Αλλαγή # % Αλλαγή
Συντηρητικός Θ*Ιοχν Α. Macdonald 172 94 96 -7,4% 291.138 40,15% + 12,32%
Φιλελεύθερος-συντηρητικός 31 42 26 -42,9% 52.667 7,26% -5,30%
Φιλελεύθερος
Θ*Εδωαρδ Blake
184 72 78 + 9,7% 312.736 43,13% + 12,03%
Ανεξάρτητος φιλελεύθερος 9 2 6 + 150% 15.695 2,16% + 1,05%
Ανεξάρτητος συντηρητικός 8 1 3 + 200% 11.345 1,56% + 1,39%
Ανεξάρτητος 10 1 3 + 200% 8.984 1,24% -0,35%
Εθνικιστής συντηρητικός <center> 2 1 2 + 100% 3.522 0,49% + 0,28%
Αγνωστος 18 - 24.172 3,33% -22,08%
Εθνικιστής <center> 6 * 1 * 4.784 0,66% *
Σύνολο 440 213 215 -3,8% 725.043 100% -
Πηγές: HTTP://www.εκλογές.ασβέστιο -- Ιστορία των ομοσπονδιακών οδηγήσεων από 1867

Σημείωση:

* Το συμβαλλόμενο μέρος δεν όρισε τους υποψηφίους στην προηγούμενη εκλογή.

Επευφημίες:

Τα ακόλουθα μέλη του Κοινοβουλίου εκλέχτηκαν από την επευφημία:

  • Βρετανική Κολούμπια: 1 Συντηρητικός
  • Θ*Μανητοψα: 1 Φιλελεύθερος-συντηρητικός
  • Κεμπέκ: 1 Συντηρητικός, 3 Φιλελεύθεροι

Αποτελέσματα από την επαρχία

Όνομα συμβαλλόμενου μέρους Π.Χ. NW ΜΒ Qc NB NS PE Σύνολο
Συντηρητικός Καθίσματα: 4 4 2 45 23 8 10 96
Δημοφιλής ψηφοφορία (%): 62.3 65.5 32.9 43.4 35.6 39.4 41.3 39.0 40.2
Φιλελεύθερος-συντηρητικός Καθίσματα: 2 1 9 8 2 4 26
Ψηφοφορία (%): 22.1 17.4 5.7 9.2 6.0 10.7 7.5 7.3
Φιλελεύθερος Καθίσματα: 2 37 24 3 7 5 78
Ψηφοφορία (%): 15.6 34.5 44.6 46.9 41.7 40.9 41.9 41.8 43.1
Ανεξάρτητος φιλελεύθερος Καθίσματα: 1 3 - 1 1 6
Ψηφοφορία (%): 5.2 0,8 3.7 3.8 11.7 2.2
Ανεξάρτητος συντηρητικός Καθίσματα: - - - 3 - 3
Ψηφοφορία (%): 18.6 12.2 0,3 5.7 0,4 1.6
Ανεξάρτητος Καθίσματα: - 1 2 - 3
Ψηφοφορία (%): ΧΧ 1.3 3.4 5.8 1.2
Εθνικιστής συντηρητικός Καθίσματα: 2 2
Ψηφοφορία (%): 2.4 0,5
Αγνωστος Καθίσματα: - - 1 1
Ψηφοφορία (%): 3.1 6.1 6.5 0,2 3.3
Εθνικιστής Καθίσματα: 1 1
Ψηφοφορία (%): 3.3 0,7
Συνολικά καθίσματα 6 4 5 92 65 16 21 6 215

ΧΧ - λιγότερο από 0,05% της δημοφιλούς ψηφοφορίας


Προηγημένος από:
ομοσπονδιακή εκλογή 1882
Καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές Ακολουθούμενος από:
ομοσπονδιακή εκλογή 1891


 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)