Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1908

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος


The Canadian parliament after the 1908 election
Το καναδικό Κοινοβούλιο μετά από την εκλογή του 1908

Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή του 1908 κρατήθηκε για να εκλέξει τα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Sir Wilfrid Laurier"s Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά επανεκλέχτηκε για έναν τέταρτο διαδοχικό όρο στην κυβέρνηση με το α κυβέρνηση πλειοψηφίας. Οι φιλελεύθεροι έχασαν τέσσερα καθίσματα και ένα μικρό μερίδιο της δημοφιλούς ψηφοφορίας.

Ο Sir Θ*Ροψερτ Borden"s Συντηρητικά και Φιλελεύθερος-συντηρητικά κερδημένος δέκα πρόσθετα καθίσματα.


Εθνικά αποτελέσματα

Συμβαλλόμενο μέρος Αρχηγός κόμματος #
υποψήφιοι
Καθίσματα Δημοφιλής ψηφοφορία
1904 Εκλεγμένος Αλλαγή # % Αλλαγή
Φιλελεύθερος Wilfrid Laurier 213 137 133 -2,9% 570.311 48,87% -2,01%
Συντηρητικός Θ*Ροψερτ Borden 207 70 82 + 17,1% 524.641 44,95% + 0,55%
Φιλελεύθερος-συντηρητικός 4 5 3 -40,0% 14.733 1,26% -0,27%
Ανεξάρτητος 15 1 1 - 16.903 1,45% + 0,45%
Εργασία 3 - 1 10.400 0,89% + 0,68%
Αγνωστος 7 - - - 13.478 1,15% + 0,02%
Σοσιαλιστικός 5 - - - 6.071 0,52% + 0,35%
Ανεξάρτητος συντηρητικός 2 1 1 -100% 5.314 0,46 -0,04%
Ανεξάρτητος φιλελεύθερος 5 - - - 5.191 0,44% + 0,41%
Σύνολο 461 214 221 + 2,8% 1.167.042 100%
Πηγές: HTTP://www.εκλογές.ασβέστιο -- Ιστορία των ομοσπονδιακών οδηγήσεων από 1867

Αποτελέσματα από την επαρχία

Όνομα συμβαλλόμενου μέρους Π.Χ. Αβ SK ΜΒ Qc NB NS PE YK Σύνολο
Φιλελεύθερος Καθίσματα: 2 4 9 2 37 52 11 12 3 1 133
Δημοφιλής ψηφοφορία (%): 35.9 50.2 56.6 45.4 45.0 53.0 56.2 51.0 50.4 40.2 48.9
Συντηρητικός Καθίσματα: 5 2 1 8 46 12 2 5 1 - 82
Ψηφοφορία (%): 46.8 38.1 36.8 51.5 49.2 39.5 43.8 44.5 49.6 10.8 45.0
Φιλελεύθερος-συντηρητικός Καθίσματα: 1 1 1 3
Ψηφοφορία (%): 6.4 1.5 4.5 1.3
Ανεξάρτητος Καθίσματα: - - - - 1 - 1
Ψηφοφορία (%): 8.9 3.7 0,6 0,1 1.8 1.1 1.5
Εργασία Καθίσματα: - 1 1
Ψηφοφορία (%): 0,7 2.6 0,9
| ανεξάρτητος συντηρητικός Καθίσματα: 1 1
Ανεξάρτητος συντηρητικός Ψηφοφορία (%): 5.9 0,4 0,5
Συνολικά καθίσματα 7 7 10 10 86 65 13 18 4 1 221
Συμβαλλόμενα μέρη που δεν κέρδισαν κανένα κάθισμα:
Αγνωστος Ψηφοφορία (%): 1.3 1.4 1.9 49.0 1.2
Σοσιαλιστικός Ψηφοφορία (%): 7.1 1.6 2.9 0,2 0,5
Ανεξάρτητος φιλελεύθερος Ψηφοφορία (%): 0,1 1.8 0,4


Προηγημένος από:
ομοσπονδιακή εκλογή του 1904
Καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές Ακολουθούμενος από:
ομοσπονδιακή εκλογή του 1911


 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)