Καρδινάλιος της ιερής ρωμαϊκής εκκλησίας

Καρδινάλιος της ιερής ρωμαϊκής εκκλησίας είναι το σύνολο, κανονικό όνομα της τάξης που παρέχεται από Παπάς σε ορισμένο διάκονοι, ιερείς, και επίσκοποι μέσα Καθολική εκκλησία. Κάθε ένας βασικός παίρνει έναν "τίτλο" σε μια ορισμένη εκκλησία, ε.γ., Κοσμήτορας του κολλεγίου των καρδιναλίων πάντα παίρνει τον τίτλο Βασικός-επίσκοπος Ostia α Πατριάρχης από Ανατολική ιεροτελεστία κρατά το όνομα πατριαρχικού του Βλέπει ως τίτλος του.

Δείτε επίσης Κολλέγιο των καρδιναλίων.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)