Επιμελητήρια του Κοινοβουλίου

Πολλοί τα Κοινοβούλια ή άλλος νομοθετικά σώματα αποτελεσθείτε από δύο αίθουσες: εκλεγμένος χαμηλότερο σπίτι, και ανώτερο σπίτι ή Σύγκλητος όποιος μπορεί να διοριστεί ή να εκλεχτεί από έναν διαφορετικό μηχανισμό από το χαμηλότερο σπίτι. Αυτό το ύφος δύο σπιτιών καλείται διθάλαμος. Τα νομοθετικά σώματα με μόνο ένα σπίτι είναι γνωστά όπως με ενα νομοθετικό σώμα.

Το χαμηλότερο σπίτι είναι σχεδόν πάντα ο δημιουργός νομοθεσία, και το ανώτερο σπίτι είναι το σώμα που προσφέρει το "δευτερόλεπτο κοιτάζει" και αποφασίζει εάν βέτο ή εγκρίνετε λογαριασμοί. Ηνωμένο Βασίλειο η νομοθεσία μπορεί να δημιουργηθεί σε καθένα σπίτι, αλλά το χαμηλότερο σπίτι μπορεί τελικά να επικρατήσει εάν τα δύο σπίτια διαφωνούν επανειλημμένα. Στις περισσότερες χώρες το χαμηλότερο σπίτι, θεωρημένος ως ειδικότερα αντιπρόσωποι των ανθρώπων, έχει το μόνο ή κυρίαρχο έλεγχο των θεμάτων που κάνουν με χρηματοδότηση και φορολογία.

Το χαμηλότερο σπίτι του Κοινοβουλίου αποτελείται συνήθως από τουλάχιστον 100 μέλη, στις χώρες με τους πληθυσμούς πάνω από 3 εκατομμυρίων. Ο αριθμός καθισμάτων υπερβαίνει σπάνια 400, ακόμη και στις πολύ μεγάλες χώρες. Βασίλειο εντούτοις, το χαμηλότερο σπίτι ( Βουλή των Κοινοτήτων) έχει 650 μέλη. Το ανώτερο σπίτι έχει συνήθως οπουδήποτε από 20, 50, ή 100 καθίσματα, αλλά σχεδόν πάντα σημαντικά λιγότερο από το χαμηλότερο σπίτι. Βασίλειο εντούτοις, το ανώτερο σπίτι ( Σπίτι των Λόρδων) αυτήν την περίοδο έχει ελαφρώς περισσότερα μέλη από το χαμηλότερο σπίτι, και συγχρόνως (πριν από τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους κληρονομικοί λόρδοι) υπάρξοντας αρκετά περισσότερο.

Δείτε επίσης

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)