Κάλυψη των όπλων του Ισραήλ

The Coat of Arms of Israel
Η κάλυψη των όπλων του Ισραήλ

κάλυψη των όπλων Ισραήλ παρουσιάζει α Menorah, ένα σύμβολο Judaism για σχεδόν 3000 έτη. Το Menorah χρησιμοποιήθηκε φως ο αρχαίος Ναός στην Ιερουσαλήμ. Το Menorah που απεικονίζεται είναι σύμφωνα με τη γλυπτική Αψίδα Titus, και περιβάλλεται από δύο κλάδους ελιά-δέντρων. ελιά- οι κλάδοι συμβολίζουν έδαφος του Ισραήλ (Eretz Ισραήλ) αλλά και συμβολίστε ειρήνη.

Το κείμενο κάτω από τους διαβάζει "το Ισραήλ" Εβραϊκή γλώσσα, η επίσημη γλώσσα του Ισραήλ, όποια είναι μια εκσυγχρονισμένη αναζοωγόνηση Τα βιβλικά εβραϊκά.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)