Επικοινωνίες στο Ισραήλ

Επικοινωνίες Ισραήλ:

Τηλέφωνα - κύριες γραμμές σε χρήση: 2.9 εκατομμύρια (2003)

Τηλέφωνα - κινητός κυψελοειδής: < 6.4 εκατομμυρίων (2003)p>Τηλεφωνικό σύστημα: ο πιό ιδιαίτερα αναπτυγμένο σύστημα στη Μέση Ανατολή αν και όχι ο μεγαλύτερος
εσωτερικός: καλό σύστημα του ομοαξονικού και fiber-optic ραδιο ηλεκτρονόμου καλωδίων και μικροκυμάτων όλα τα συστήματα είναι ψηφιακά
διεθνής: 3 υποβρύχια καλώδια δορυφορικοί γήινοι σταθμοί - INTELSAT 3 (2 Ατλαντικός Ωκεανός και 1 Ινδικός Ωκεανός) <p>Ραδιο σταθμοί ραδιοφωνικής μετάδοσης: AM 23, FM 15, μικρόκυμα 2 (1998) <p>Ραδιόφωνα: < 3.07 εκατομμυρίων (1997)p>Σταθμοί τηλεοπτικής ραδιοφωνικής μετάδοσης: 24 (συν 31 χαμηλής ισχύος επαναλήπτες), 4 Καλώδιο και δορυφορικές επιχειρήσεις (1997) <p>Τηλεοράσεις: < 1.69 εκατομμυρίων (1997)p>Φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs): 23 (1999) <p>Οι άνθρωποι σύνδεσαν με το Διαδίκτυο: < 2.1 εκατομμυρίων (2003)p>Οι άνθρωποι σύνδεσαν με το ΔΣΛ ή τη σύνδεση με το Διαδίκτυο καλωδίων: < 1.3 εκατομμυρίων (2003)p>Κώδικας χώρας (Κορυφαία περιοχή): IL

Δείτε επίσης

  • Bezeq (Προμηθευτής επικοινωνιών του Ισραήλ εθνικός.)
  • Pelephone
  • Cellcom
  • Πορτοκαλί SA

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)