Χρέος στην αναλογία ΑΕΠ

Το χρέος στην αναλογία ΑΕΠ είναι Εθνικό χρέος διαιρεμένος με Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Ο Καναδάς και το UK έχουν το χαμηλότερο χρέος στις αναλογίες ΑΕΠ G8 χώρες.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)