Θ*Δuρχαμ (εκλογική περιοχή)

Θ*Δuρχαμ
Εκλογική περιοχή

Θ*Δuρχαμ σε σχέση με τις νότιες οδηγήσεις του Οντάριο
Βουλευτής Bev ODA (2004 -)
Συμβαλλόμενο μέρος Συντηρητικός (2004 -)
Mpp Θ*Ιοχν O'Toole (1999 -)
Συμβαλλόμενο μέρος Prog. Μειονεκτήματα. (1999 -)
Επαρχία Οντάριο
Τμήμα απογραφής (σ) Θ*Δuρχαμ
Υποδιαίρεση απογραφής (σ) Clarington, Mississaugas του νησιού Scugog, Scugog, Uxbridge
Περιοχή που δημιουργείται ομοσπονδιακή 1987
Για τις πληροφορίες για την επαρχιακή εκλογική περιοχή Durham, δείτε Θ*Δuρχαμ (επαρχιακή εκλογική περιοχή).

Θ*Δuρχαμ είναι ένας ομοσπονδιακός εκλογική περιοχή αντιπροσωπευόμενος Καναδικά Βουλή των Κοινοτήτων από το 1904 ως το 1968, και από το 1988. Βρίσκεται μέσα Οντάριο, Καναδάς.

Δημιουργήθηκε το 1903 από Ανατολή Durham και Δύση Durham οδηγήσεις. Αποτελέσθηκε από το νομό Durham.

Η εκλογική περιοχή καταργήθηκε το 1966 όταν συγχωνεύθηκε Θ*Νορτχuμψερλανδ-Durham οδηγήσεις.

Αναδημιουργήθηκε το 1987 από τα μέρη Northumberland-$l*Durham και Οντάριο οδηγήσεις.

Η δεύτερη ενσάρκωση της οδήγησης καθορίστηκε αρχικά για να αποτελεσθεί από την πόλη του Νιουκάσλ, οι δήμοι Scugog και Uxbridge, Scugog Ινδική επιφύλαξη Αριθ.. 34, το μέρος της πόλης Oshawa που βρίσκεται βόρεια του δρόμου Rossland και το επίδομα για το δρόμο μπροστά από τα μέρη 1, 2, 3 και 4, Παραχώρηση 3, και το μέρος της πόλης Whitby που βρίσκεται βόρεια του δρόμου Taunton.

Το 1996, επαναπροσδιορίστηκε για να αποτελεσθεί από το δήμο Scugog, Ινδική επιφύλαξη αριθ. Scugog. 34, η πόλη Clarington, και το μέρος της πόλης Oshawa που βρίσκεται βόρεια μιας γραμμής που προέρχεται από τη δύση στην ανατολή κατά μήκος του δρόμου Taunton, νότος κατά μήκος του οδικού Ritson Βορρά, ανατολή κατά μήκος της οδικής Rossland ανατολής, νότος κατά μήκος του οδικού Βορρά αρμονίας, και ανατολή κατά μήκος της ανατολής οδών βασιλιάδων.

Η εκλογική περιοχή καταργήθηκε το 2003 όταν ήταν μεταξύ θλαρηνγτον-σθuγογ- Uxbridge, Oshawa και Ωχητψυ- Oshawa οδηγήσεις.

Θλαρηνγτον-σθuγογ- Uxbridge καθορίστηκε για να αποτελεσθεί από τους δήμους Uxbridge και Scugog, ο δήμος Clarington, και το Mississaugas του νησιού Scugog Ινδική επιφύλαξη.

Το 2004, Θλαρηνγτον-σθuγογ- Uxbridge μετονομάστηκε Θ*Δuρχαμ οδήγηση.

Μέλη του Κοινοβουλίου

Αυτή η οδήγηση έχει εκλέξει τα ακόλουθα μέλη Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων:

 1. Θ*Χενρυ Alfred Ward, Συντηρητικός (1904-1908)
 2. Θ*Θχαρλες Jonas Thornton, Συντηρητικός (1908-1917)
 3. Θ*Νεωτον Wesley Rowell, Ενωτικός (1917-1921)
 4. Θ*Φρεδ Ουέλλινγκτον Bowen, Συντηρητικός (1921-1935)
 5. Θ*Ω. Θ*Φρανκ Rickard, Φιλελεύθερος (1935-1945)
 6. Θ*Θχαρλες Elwood Stephenson, Προοδευτικός συντηρητικός (1945-1949)
 7. Θ*Ιοχν Mason James, Φιλελεύθερος (1949-1957)
 8. Percy Vivian, Προοδευτικός συντηρητικός (1957-1962)
 9. Θ*Ρuσσελλ C. Μέλι, Φιλελεύθερος (1962-1968)
 1. Θ*Ροσς Stevenson, Προοδευτικός συντηρητικός (1988-1993)
 2. Θ*Αλεξ Shepherd, Φιλελεύθερος (1993-2003)
 3. Bev ODA, Συντηρητικός (2003-παρόν)

Αποτελέσματα εκλογής


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1904
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Συντηρητικός ΘΑΛΑΜΟΣ, Θ*Χενρυ Alfred 3.322
Φιλελεύθερος AYLESWORTH, Αλλεν β. 3.173


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1908
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Συντηρητικός THORNTON, Θ*Θχαρλες Jonas 3.387
Φιλελεύθερος SIMPSON, Δαβίδ Burke 2.764


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1911
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Συντηρητικός THORNTON, Θ*Θχαρλες Jonas 3.291
Φιλελεύθερος KELLY, Θ*Τχομας Alexander 2.567


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1917
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Κυβέρνηση ROWELL, Hon. Θ*Νεωτον Wesley 5.923
Αντίθεση JONES, Θ*Γεοργε William 1.404


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1921
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Συντηρητικός BOWEN, Θ*Φρεδ William 5.106
Προοδευτικός REID, Θ*Τχομας Albert Victor 3.936
Φιλελεύθερος PRESTON, Θ*Ωηλληαμ Thomas Roche 3.441


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1925
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Συντηρητικός BOWEN, Θ*Φρεδ Ουέλλινγκτον 7.020
Φιλελεύθερος MASSEY, Hon. Θ*Θχαρλες Vicent 6.074


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1926
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Συντηρητικός BOWEN, Θ*Φρεδ Ουέλλινγκτον 6.508
Φιλελεύθερος-προοδευτικός ΒΑΣΕΙΣ, Melville Howden 5.024


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1930
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Συντηρητικός BOWEN, Θ*Φρεδ Ουέλλινγκτον 6.827
Φιλελεύθερος HOLMAN, Montague John 5.221


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1935
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος RICKARD, Θ*Ω. Θ*Φρανκ 6.649
Συντηρητικός BOWEN, Θ*Φρεδ Ουέλλινγκτον 6.176
Αναδημιουργία MACKNIGHT, Ρ. Rufus Choate 531
Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία ΒΑΣΕΙΣ, Θ*Ραλπχ Sharpe 497


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1940
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος RICKARD, Wilbert Franklin 6.743
Εθνική κυβέρνηση ΑΠΕΡΓΙΑ, Θ*Ωηλληαμ Ross 5.435


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1945
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Προοδευτικός συντηρητικός STEPHENSON, Θ*Θχαρλες Elwood 6.479
Φιλελεύθερος RICKARD, Θ*Ω. Θ*Φρανκ 6.003
Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία BOWLES, Wilfrd George 926


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1949
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος JAMES, Θ*Ιοχν Mason 6.907
Προοδευτικός συντηρητικός STEPHENSON, Θ*Θχαρλες Elwood 6.476
Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία KENNY, James David 1.419


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1953
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος JAMES, Θ*Ιοχν Mason 6.684
Προοδευτικός συντηρητικός STEPHENSON, Θ*Θχαρλες Elwood 6.504
Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία ARMSTRONG, Merdith Roy 1.273


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1957
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Προοδευτικός συντηρητικός VIVIAN, Percy 7.331
Φιλελεύθερος JAMES, Θ*Ιοχν Mason 6.829
Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία ΖΟΥΛΙΓΜΑ, Θ*Ερνεστ 1.918
Κοινωνική πίστωση TOMS, Κέννεθ 399


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1958
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Προοδευτικός συντηρητικός VIVIAN, Percy 9.732
Φιλελεύθερος ΜΕΛΙ, Θ*Ρuσσελλ C. 6.178
Συνεταιριστική Κοινοπολιτεία ΖΟΥΛΙΓΜΑ, Θ*Ερνεστ 1.480


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1962
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος ΜΕΛΙ, Θ*Ρuσσελλ C. 7.971
Προοδευτικός συντηρητικός VIVIAN, Percy 7.704
Νέος δημοκράτης COUTTS, Eileen 2.217
Κοινωνική πίστωση TOMS, Κέννεθ C. 158


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1963
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος ΜΕΛΙ, Θ*Ρuσσελλ C. 8.720
Προοδευτικός συντηρητικός RICKARD, Γρανάτης 8.084
Νέος δημοκράτης COUTTS, Eileen Ethel 1.901
Κοινωνική πίστωση CRANDALL, Wilbur ν. 161


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1965
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος ΜΕΛΙ, Θ*Ρuσσελλ Clayton 8.017
Προοδευτικός συντηρητικός RICKARD, Γρανάτης 6.725
Νέος δημοκράτης KETCHUM, Θ*Ιοχν Anthony Cheyne 3.948
Κοινωνική πίστωση GRANDALL, Wilbur ν. 177


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1988
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Προοδευτικός συντηρητικός STEVENSON, Θ*Ροσς 24.065
Φιλελεύθερος MOFFATT, Doug 15.083
Νέος δημοκράτης WILBUR, Θ*Μαργαρετ 10.334
Χριστιανική κληρονομιά KUIPERS, Θ*Ιοχν 1.666
Libertarian POSMA, Θ*Ρολφ 323
Πράσινος TAUSCH, Θ*Χαρολδ 316


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1993
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος ΠΟΙΜΕΝΑΣ, Θ*Αλεξ 22.334
Μεταρρύθμιση SMYTH, Θ*Ηαν 18.500
Προοδευτικός συντηρητικός STEVENSON, Θ*Ροσς 15.014
Νέος δημοκράτης Ρυψκα-ΨΕΘΚΕΡ, Lucy 2.519
Εθνικός ΠΑΠΑΣ, Θ*Ω.Χ. Θ*Χαρρυ 1.220
Χριστιανική κληρονομιά BRUINSMA, Durk τ. 705
Πράσινος HURVID, Judy 349
Φυσικός νόμος LARMAND, Θ*Μηθχεαλ Paul 270


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 1997
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος ΠΟΙΜΕΝΑΣ, Θ*Αλεξ 19.878
Μεταρρύθμιση SMYTH, Θ*Ηαν 13.059
Προοδευτικός συντηρητικός CUREATZ, SAM 8.995
Νέος δημοκράτης ARGYLE, Colin 3.250
Χριστιανική κληρονομιά BRUINSMA, Durk 682


Καναδική ομοσπονδιακή εκλογή, 2000
Συμβαλλόμενο μέρος Υποψήφιος Ψηφοφορίες
Φιλελεύθερος ΠΟΙΜΕΝΑΣ, Θ*Αλεξ 20.602
Καναδική συμμαχία SKIPWITH, Θ*Γερρυ 13.743
Προοδευτικός συντηρητικός CUREATZ, SAM 8.367
Νέος δημοκράτης RANNEY, Ken 2.545
Συνδεδεμένος BRUINSMA, Durk 326

Εξωτερικές συνδέσεις

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)