Επαναστατικό δημοκρατικό μέτωπο των αιθιοπικών λαών

Πολιτική Αιθιοπία

Πολιτική της Αιθιοπίας
Πολιτικά κόμματα στην Αιθιοπία
Εκλογές στην Αιθιοπία
Γενικός: 2005

εκδώστε

Πύλη πολιτικής

Στο έτος έως 2005

Επαναστατικό δημοκρατικό μέτωπο των αιθιοπικών λαών, ή EPRDF, είναι το κυβερνών πολιτικό κόμμα Αιθιοπία.

Είναι μια συμμαχία τεσσάρων άλλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένου Δημοκρατική οργάνωση των λαών Oromo, Εθνικό δημοκρατικό Κίνημα Amhara, Δημοκρατικό μέτωπο των νότιων αιθιοπικών λαών και Μέτωπο απελευθέρωσης των λαών Tigrayan. Μαζί είχαν 472 των 527 καθισμάτων Το Συμβούλιο των αντιπροσώπων των λαών μετά από την εκλογή που πραγματοποιείται σε Μάιος 2000. Στον τελευταίο νομοθετικός εκλογές, 15 Μάιος 2005, τα μπροστινά κερδημένα 327 από τα 527 καθίσματα.

Αντίθετα από τη συμβατική κατανόηση, πρέπει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις ομάδες είναι περιφερειακός-εθνικά συμβαλλόμενα μέρη και δημιουργήθηκαν από το TPLF όταν δημιούργησε EPRDF σαν αποκαλούμενο συμβαλλόμενο μέρος συνασπισμού. Στην πραγματικότητα, τα μέλη του Κοινοβουλίου από αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη ψηφίζουν με συνέπεια με TPLF και δεν έχουν καμία πραγματική ανεξαρτησία έξω από την κατεύθυνση TPLF. Επιπλέον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν απολαμβάνουν καμία πραγματική υποστήριξη από τις περιοχές που είναι υποτιθέμενοι για να αντιπροσωπεύσουν. Κατά συνέπεια επομένως η πραγματικές δύναμη και η κατεύθυνση EPRDF συνεχίζουν να είναι με τα μέλη της ηγεσίας πυρήνων TPLF και πιό συγκεκριμένα με Πρωθυπουργός.

Η αντίθεση στην Αιθιοπία διαιρείται αλλά ακόμα υπάρχει, και ενεργεί όλο και περισσότερο στη συναυλία. Οι δύο κύριοι αντίπαλοι του EPRDF 2005 εκλογές ήταν Συνασπισμός για την ενότητα και τη δημοκρατία (ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΒΌΛΟΣ) και Ενωμένες αιθιοπικές δημοκρατικές δυνάμεις (UEDF), και οι δύο των οποίων είναι επίσης συνασπισμοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αντίθεση έχει δείξει ότι έκανε τα ιδιαίτερα κέρδη στην εκλογή, και προκαλεί αυτήν την περίοδο τα αποτελέσματα σε πολλές περιοχές χρεώνοντας το EPRDF της απάτης και του εκφοβισμού.

Προτού να γίνει η κυβέρνηση μέσα 1991, ήταν επαναστατική ομάδα, να μαθεί τους στρατιωτικούς χούντα γνωστός ως Derg. Ο αρχικός στόχος της ανεξαρτησίας Tigrean εγκαταλείφθηκε από το TPLF όταν διαμόρφωσε το EPRDF προκειμένου να καθαιρέσει Derg καθεστώς που είχε παλεψει από το 1974. Ο πυρήνας της ηγεσίας συμβαλλόμενων μερών EPRDF εξουσιάζεται από "Μαρξιστική-λενινιστική ένωση Tigrai"(MLLT), ένα μιά φορά hardline υπέρ -Αλβανία ομάδα θραυσμάτων που έσπασε μακρυά από Μαρξιστής EPRP ( Επαναστατικό συμβαλλόμενο μέρος των αιθιοπικών λαών) όποια ήταν η κύρια αριστερή αντίθεση στο καθεστώς Derg στα πρώτα έτη της.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)