Καθορισμένης διάρκειας εκλογή

Α Καθορισμένης διάρκειας εκλογή είναι εκλογή αυτός εμφανίζεται κατά μια καθορισμένη ημερομηνία, και δεν μπορεί να αλλαχτεί από τον επιβεβλημένο πολιτικό.

Οι καθορισμένης διάρκειας εκλογές είναι κοινές για δήμαρχοι και Πρόεδροι, αλλά λιγότερο κοινός για πρωθυπουργοί και άλλα μέλη του α κοινοβουλευτικό σύστημα από την κυβέρνηση.

Παραδείγματα

  • Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ εμφανίζονται κάθε τέσσερα έτη την πρώτη Τρίτη Νοέμβριος.
  • Οι εκλογές του φλαμανδικού περιφερειακού Κοινοβουλίου εμφανίζονται σε την ίδια μέρα Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλογές, όποια είναι κάθε πέντε έτη.

Δείτε επίσης

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)