Θ*Χενρη-Georges Grenier

Θ*Χενρη-Georges Grenier ήταν α αιώνιος υποψήφιος ποιος έτρεξε ανεπιτυχώς σε δέκα τρεις ομοσπονδιακές εκλογές και από-εκλογές μεταξύ 1945 και 1980 μέσα Κεμπέκ, Καναδάς. Ο κ.. Grenier, ποιος απαρίθμησε το επάγγελμά του ποικιλοτρόπως ως υπάλληλο, μεσίτης ακίνητων περιουσιών, και οικονομικός ερευνητής, έτρεξε ως ανεξάρτητος υποψήφιος και στους διαφορετικούς χρόνους, κάτω από τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά εμβλήματα:

  • Κεφάλαιο οικογενειακό
  • Ζωτικής σημασίας προσωπικό Droit
  • Espirit κοινωνικό
  • Parti humain οικογενειακό
Χ.- Γ. Αποτελέσματα εκλογής Grenier
Ημερομηνία της εκλογής Συμβαλλόμενο μέρος ή ετικέτα Οδήγηση # των ψηφοφοριών % της δημοφιλούς ψηφοφορίας
11 Εκλογή Ιουνίου 1945 Ανεξάρτητος Τρεις ποταμοί 423 2,0%
27 Εκλογή Ιουνίου 1949 Ανεξάρτητος Τροης- Riviθres 432 1,7%
10 Εκλογή Ιουνίου 1957 Κεφάλαιο οικογενειακό Τροης- Riviθres 237 0,8%
31 Εκλογή Μαρτίου 1958 Κεφάλαιο οικογενειακό Τροης- Riviθres 986 3,3%
8 Εκλογή Ιουνίου 1962 Κεφάλαιο οικογενειακό Αγιος- Denis 393 1,6%
10 Φεβρουαρίου 1964 (από-εκλογή) Parti humain οικογενειακό Αγιος- Denis 68 0,4%
29 Μάιος 1965 (από-εκλογή) ESPRIT κοινωνικό Outremont -- ST.- Θ*Ιεαν 214 1,9%
8 Εκλογή Νοεμβρίου 1965 Ζωτικής σημασίας προσωπικό Droit Outremont -- ST.- Θ*Ιεαν 465 2,3%
19 Σεπτεμβρίου 1966 (από-εκλογή) άγνωστος Nicolet -- Yamaska 44 0,3%
25 Εκλογή Ιουνίου 1968 ESPRIT κοινωνικό ST.- Ζακ 311 1,9%
31 Μάιος 1971 (από-εκλογή) ESPRIT κοινωνικό Τροης- Riviθres 422 1,6%
30 Εκλογή Οκτωβρίου 1972 άγνωστος Outremont 109 0,3%
18 Εκλογή Φεβρουαρίου 1980 Ανεξάρτητος Outremont 140 0,4%
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)