Ιρρασηοναλιστικός

Ιρρασηοναλιστικός είναι ένας ευρύς όρος. Μπορεί να εφαρμοστεί στο μέσο όρο ένας χωρίς ορθολογιστική ικανότητα, για τις πεποιθήσεις ή τις ιδέες τους. Ή, ακριβέστερα, μπορεί να σημάνει κάποιο που απορρίπτει κάποια πτυχή ορθολογισμός, ποικιλοτρόπως καθορισμένος. Παραδείγματος χάριν θρησκευτική πίστη μπορέστε να δείτε ως, εν μέρει, μια απόρριψη του πλήρους ορθολογισμού για τον κόσμο αυτό θα αμφισβητούταν από μερικούς θρησκευτικούς φιλοσόφους, δεδομένου ότι λογικός είναι ένας αμφισβητήσιμος όρος. Αφ' ετέρου, να θεωρηθεί ιρρασηοναλιστικός για να αγοράσει το α εισιτήριο λαχειοφόρων αγορών, ακριβώς στη βάση ότι η νίκη είναι ιδιαίτερα απίθανη.

Η παράλογη σκέψη εβλέίδε στην Ευρώπη ως τμήμα της αντίδρασης ενάντια Ηπειρωτικός ορθολογισμός. Παραδείγματος χάριν Hamann είναι μερικές φορές ταξινομημένος ως ιρρασηοναλιστικός.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)