Νομοθετική εκλογή του Ισραήλ, 2003

Εκλογές για το 16$ο Knesset κρατήθηκε μέσα Ισραήλ 28 Ιανουαρίου 2003.

Πίνακας των ψηφοφοριών και των καθισμάτων από το συμβαλλόμενο μέρος

Συμβαλλόμενο μέρος Ψηφοφορίες Ποσοστό Καθίσματα
Συμβαλλόμενο μέρος Likud 925.279 29,39% 38
Εργατικό κόμμα 455.183 14,46% 19
Συμβαλλόμενο μέρος Shinui 386.535 12,28% 15
Shas 258.879 8,22% 11
Εθνική ένωση 173.973 5,52% 7
Meretz 164.122 5,21% 6
Εθνικό θρησκευτικό Κόμμα 132.370 4,20% 6
Ενωμένο Torah Judaism 135.087 4,29% 5
Hadash 93.819 2,98% 3
AM Ehad 86.808 2,76% 3
Εθνική δημοκρατική συνέλευση (Balad) 71.299 2,26% 3
Yisrael B'Aliya 67.719 2,15% 2
Ενωμένος αραβικός κατάλογος 65.551 2,08% 2
Αλλοι 128.740 4,09% 0
Σύνολο 3.145.364 100% 120
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)