Εβραϊκός-ρωμαϊκά πόλεμοι

Εβραϊκός-ρωμαϊκά πόλεμος μπορέστε να αναφερθείτε σε διάφορες επαναστάσεις από Εβραίοι Επαρχία Iudaea ενάντια Ρωμαϊκή αυτοκρατορία:

  • Πρώτος εβραϊκός-ρωμαϊκός πόλεμος (66-73 CE), μερικές φορές κάλεσε Πρώτη εβραϊκή επανάσταση.
  • Πόλεμος Kitos (115-117 CE), μερικές φορές κάλεσε Δεύτερος εβραϊκός-ρωμαϊκός πόλεμος.
  • Επανάσταση Kokhba φραγμών (132-135 CE), επίσης γνωστός ως Δεύτερος εβραϊκός-ρωμαϊκός πόλεμος ή Δεύτερη εβραϊκή επανάσταση. Εναλλακτικά, μερικές πηγές το καλούν Τρίτη εβραϊκή επανάσταση, υπολογισμός του πολέμου Kitos ως δεύτερο.
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)