Λατινικοί λαοί

Λατινικοί λαοί είναι εκείνες οι γλωσσικός-πολιτιστικές ομάδες που μιλούν ένα από Ρωμανικές γλώσσες καλούνται αυτόν τον τρόπο επειδή μιλούν τις γλώσσες που κατεβαίνουν από χυδαίος μορφή Λατινικά.

Περιλαμβάνουν:

και οι πολιτιστικοί απόγονοί τους στον ευρύτερο κόσμο, ειδικά Λατινική Αμερική.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)