Ηγέτης της κυβέρνησης στη Σύγκλητο (Καναδάς)

Πολιτική του Καναδά

Πολιτικά κόμματα στον Καναδά
Εκλογικές περιοχές
Εκλογές στον Καναδά:
1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882
1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904
1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925
1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945
1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962
1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974
1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993
1997 · 2000 · 2004 · 2006
Περίληψη
Τα καναδικά ομοσπονδιακά Κοινοβούλια:
1$ος · 2$ος · 3$ος · 4$ος · 5$ος
6ος · 7ος · 8ος · 9ος · 10ος
11ος · 12$ος · 13$ος · 14$ος · 15$ος
16$ος · 17$ος · 18$ος · 19$ος · 20ός
21$ος · 22$ος · 23$ος · 24$ος · 25$ος
26$ος · 27$ος · 28$ος · 29$ος · 30ός
31$ος · 32$ος · 33$ος · 34$ος · 35$ος
36$ος · 37$ος · 38$ος · 39$ος


Ηγέτης της κυβέρνησης στη Σύγκλητο (Γαλλικά: Ηγέτης du γοuβερνεμεντ Au Sιnat) είναι α Καναδικό γραφείο υπουργός που οδηγεί την κυβερνητική πλευρά Καναδική Σύγκλητος και είναι κυρίως αρμόδιος για την προώθηση και την υπεράσπιση του κυβερνητικού προγράμματος Ανώτερο σπίτι. Το αντίστοιχο του κυβερνητικού ηγέτη Αντίθεση οι πάγκοι είναι Ηγέτης της αντίθεσης στη Σύγκλητο. Ο ηγέτης επιλέγεται από τον πρωθυπουργό.

Τα πρώτα καναδικά γραφεία περιέλαβαν διάφορους γερουσιαστές που θα ήταν υπεύθυνοι στη Σύγκλητο για τις κυβερνητικές ενέργειες. Στο δέκατο έννατο αιώνα, δεν θεωρήθηκε ασυνήθιστος για έναν γερουσιαστή να είναι Πρωθυπουργός. Ο Sir Θ*Ιοχν Joseph Caldwell Abbott και ο Sir Mackenzie Bowell χρησιμευμένος ως ο πρωθυπουργός από τη Σύγκλητο. Το Abbott και Bowell και οι δύο το βρήκαν δύσκολο να οδηγήσουν την κυβέρνηση από τη Σύγκλητο, εντούτοις, και κατά τη διάρκεια του χρόνου, η αντιληπτή νομιμότητα της Συγκλήτου μειώθηκε. Καθώς ο χρόνος προχώρησε, έγινε λιγότερο κοινό για τους γερουσιαστές να καταλάβουν τις προεξέχουσες θέσεις στο γραφείο. Από το 1935 και μετά, ήταν χαρακτηριστικό για ένα γραφείο να έχει μόνο έναν γερουσιαστή που θα είχε τη θέση υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο και πράξη ως κυβερνητικό ηγέτη στη Σύγκλητο.

Το 1969, η θέση του ηγέτη της κυβέρνησης στη Σύγκλητο έγινε μια επίσημη θέση γραφείων με το διορισμό Θ*Παuλ Martin, SR. (πατέρας του τρέχοντος πρωθυπουργού, Θ*Παuλ Martin.

Περιστασιακά, οι γερουσιαστές υποστηρίζουν ακόμα τις ανώτερες θέσεις γραφείων προκειμένου να εξασφαλιστεί περιφερειακή ισορροπία στο γραφείο εάν το συμβαλλόμενο μέρος κυβέρνησης είναι ανίκανο να εκλέξει τα μέλη σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή μια επαρχία, ε.g., όταν Προοδευτικό συντηρητικό συμβαλλόμενο μέρος διαμόρφωσε την κυβέρνηση κάτω από την ηγεσία Θ*Ιοε Clark το 1979, και όταν Φιλελεύθερο Κόμμα διαμόρφωσε την κυβέρνηση κάτω από την ηγεσία Θ*Πηερρε Trudeau το 1980. Εντούτοις, είναι συνήθως η περίπτωση ότι ο ηγέτης της κυβέρνησης στη Σύγκλητο είναι ο μόνος γερουσιαστής που στο γραφείο.

Οι ευθύνες του ηγέτη της κυβέρνησης στη Σύγκλητο περιλαμβάνουν:

  1. Προγραμματισμός και διαχείριση του κυβερνητικού νομοθετικού προγράμματος στη Σύγκλητο
  2. Απάντηση σε όλων των ερωτήσεων για την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της Συγκλήτου Περίοδος ερώτησης
  3. Διατήρηση των σχέσεων με Αντίθεση σε όλα τα θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες Συγκλήτου
  4. Εργασία με Ηγέτης της κυβέρνησης στη Βουλή των Κοινοτήτων για να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό του κυβερνητικού νομοθετικού προγράμματος.

Η κυβερνητική πλευρά στη Σύγκλητο είναι το συμβαλλόμενο μέρος που διαμορφώνει την κυβέρνηση Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι το κυβερνητικό συμβαλλόμενο μέρος στη Σύγκλητο μπορεί να έχει λιγότερα καθίσματα από την αντίθεση, ιδιαίτερα όταν αποτελέσματα μιας γενικά εκλογής σε ένα νέο συμβαλλόμενο μέρος που διαμορφώνει την κυβέρνηση.

  • Δείτε επίσης: Κατάλογος καναδικών ηγετών της κυβέρνησης στη Σύγκλητο


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)