Φιλελεύθερη δημοκρατία


Πολιτική Σειρά

Δημοκρατία
Εκλογές
Πολιτικά κόμματα
Εκδώστε
Φιλελευθερισμός Σειρά
Μέρος Πολιτική σειρά
Ρεύματα
Κλασσικός φιλελευθερισμός
Οικονομικός φιλελευθερισμός
Ιδέες
Ελεύθερη αγορά · Μικτή οικονομία
Μεμονωμένα δικαιώματα · Αστικά δικαιώματα
Αρνητική ελευθερία · Θετική ελευθερία
Φιλελεύθερη δημοκρατία
Ανοικτή κοινωνία
Συμβαλλόμενα μέρη
Φιλελεύθερος διεθνής
ELDR · ALDE · CALD · ALN · Relial

Φιλελεύθερη δημοκρατία είναι μια μορφή αντιπροσωπευτική δημοκρατία όπου η δυνατότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων στην άσκηση λήψη αποφάσεων δύναμη υπόκειται κράτος δικαίου και συγκρατημένος από το α σύνταγμα όποιος υπογραμμίζει την προστασία δικαιώματα και ελευθερίες από τα άτομα και μειονότητες (επίσης αποκαλούμενος συνταγματική δημοκρατία και συνταγματικός φιλελευθερισμός), και που τοποθετεί τους περιορισμούς στο βαθμό στον οποίο της πλειοψηφίας μπορέστε να ασκηθείτε.

Αυτές οι δικαιώματα και ελευθερίες περιλαμβάνουν τα δικαιώματα στην οφειλόμενη διαδικασία, ιδιωτική ιδιοκτησία της περιουσίας, μυστικότητα, και ισότητα πριν από το νόμο, και ελευθερίες ομιλία, συνέλευση και θρησκεία. Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες αυτά τα δικαιώματα (επίσης γνωστά ως `'liberal δικαιώματα") μπορούν μερικές φορές να εγγυηθούν σύμφωνα προς το σύνταγμα, ή ειδάλλως δημιουργείται κοντά νομικός νόμος ή νομολογία, όποιος μπορεί στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσει τα διάφορα αστικά όργανα για να διαχειριστεί ή να επιβάλει αυτά τα δικαιώματα.

Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες τείνουν επίσης να χαρακτηριστούν από ανοχή και πλουραλισμός ευρέως διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές απόψεις, ακόμη και εκείνοι που αντιμετωπίζονται ως ακραίοι ή περιθώριο, επιτρέπεται για να συνυπάρξει και να ανταγωνιστεί για την πολιτική δύναμη σε δημοκρατική βάση. Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες κρατούν περιοδικά εκλογές όπου οι ομάδες με τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν την πολιτική δύναμη.

Περιεχόμενο

Ιδιότητες των φιλελεύθερων δημοκρατιών

Οι ιδιότητες των φιλελεύθερων δημοκρατιών περιλαμβάνουν:

  • Α σύνταγμα αυτός περιορίζει την αρχή της κυβέρνησης και προστατεύει πολλά αστικά δικαιώματα
  • Καθολική ψήφος, χορηγώντας σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα να ψηφίσει ανεξάρτητα από τη φυλή, ιδιοκτησία γένους ή ιδιοκτησίας (Δείτε επίσης εκλεκτορικά δικαιώματα)
  • Ελευθερία της θρησκείας και έκφραση, συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας
  • Ελευθερία του Τύπου και πρόσβαση στις εναλλακτικές πηγές πληροφοριών
  • Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και συνέλευση
  • Ισότητα πριν από το νόμο και οφειλόμενη διαδικασία κάτω από κράτος δικαίου
  • Το δικαίωμα στην ιδιωτική ιδιοκτησία και τη μυστικότητα
  • Ευρέως και βαθειά περιχαρακωμένο ανοικτός κοινωνία πολιτών εκπαιδευμένος πολίτες που ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις πολιτικές ευθύνες τους
  • ανεξάρτητος δικαστικός, με τις ευκαιρίες για έκκληση
  • Ένα σύστημα έλεγχοι και ισορροπίες μεταξύ κλάδοι της κυβέρνησης

Κριτική

Μερικοί θα υποστήριζαν ότι η "φιλελεύθερη δημοκρατία" δεν είναι δημοκρατικός ή φιλελεύθερος καθόλου όλοι. Θα υποστήριζαν ότι η "φιλελεύθερη δημοκρατία" δεν σέβεται κανόνας πλειοψηφίας (εκτός από όταν καλούνται οι πολίτες να ψηφίσουν για τους αντιπροσώπους τους), και επίσης ότι "η ελευθερία τησ" περιορίζεται από το σύνταγμα ή προηγούμενο (στο UK) αποφασισμένος από τις προηγούμενες γενεές. Θα υποστήριζαν ότι, με την απαγόρευση των πολιτών το δικαίωμα να πεταχτούν οι ψηφοφορίες για όλα τα ζητήματα (ειδικά για τα σοβαρά θέματα όπως τη μετάβαση στον πόλεμο, συνταγματική τροποποιήσεις ή κατάργηση συνταγμάτων, κ.λπ....), αυτό μετατρέπει τη "φιλελεύθερη δημοκρατία" σε πρόδρομο ολιγαρχία.

Αντι-κεφαλαιοκράτες, όποιοι περιλαμβάνουν Μαρξιστές, σοσιαλιστές και αναρχικοί, υποστηρίξτε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα κεφαλαιοκρατικό σύστημα και είναι κατηγορία- βασισμένος και όχι πλήρως δημοκρατικός ή συμμετέχων. Λόγω αυτού βλέπει όπως πλήρως Η.Ε-εγαληταρηαν, ύπαρξη ή λειτουργία με έναν τρόπο που διευκολύνει την οικονομική εκμετάλλευση.

Αλλοι θα έλεγαν ότι μόνο μια φιλελεύθερη δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί τις προσωπικές ελευθερίες των πολιτών της και να αποτρέψει την ανάπτυξη σε μια δικτατορία. Ο κανόνας πλειοψηφίας Unmoderated θα μπορούσε, κατά αυτήν την άποψη, μόλυβδος σε μια κατοχή των μειονοτήτων.

Ανοικτή κοινωνία

Η έννοια ανοικτή κοινωνία συσχετίζεται πολύ με τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Από πολλούς φιλελεύθεροι δείτε τις δημοκρατίες με ισχυρό statist αντανακλάσεις μέσω δημόσια θεωρία επιλογής όπως αργός, δογματικός, συντηρητικός και όχι πάρα πολύ ικανός για την αλλαγή, οι φιλελεύθερες αντιθέσεις δημοκρατίας με αυτό που μπόρεσε να κληθεί δημοκρατία "statist" δεδομένου ότι υπογραμμίζει την κοινωνία πολιτών ως μηχανή της δημόσια ομιλία και ανάπτυξη περαιτέρω.

Εν γένει, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες συχνά απλά βλέπουνε την κοινωνία πολιτών ως ακριβώς καλύτερο τρόπο να ικανοποιήσει ο ιδιωτικός, πολιτιστικός και κοινοτικός προτιμήσεις των μειονοτήτων (καθώς επίσης και των πλειοψηφιών). Δημοκρατικά ενισχυτικός τις τέχνες, ιδιωτικές κοινότητες, οι αθλητικοί σύλλογοι ή άλλες ενώσεις στην κοινωνία πολιτών βλέπουνε από τους για να ωθήσουν τις προτιμήσεις των πλειοψηφιών, είτε πρόθυμα είτε απρόθυμα από τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Σχέση με την έμμεση δημοκρατία

Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες. Μερικές από αυτές τις δημοκρατίες έχουν τα πρόσθετα συστήματα δημοψηφίσματα για να δώσει εκλογικό σώμα μια δυνατότητα να ξεπεραστούν οι αποφάσεις εκλεγμένη νομοθετικό σώμα ή ακόμα και για να λάβουν τις αποφάσεις κοντά δημοψήφισμα χωρίς δόσιμο του δικαιώματος λόγου νομοθετικού σώματος σε εκείνη την απόφαση. Ελβετία και Ουρουγουάη είναι μερικές από τις λίγες φιλελεύθερες δημοκρατίες με ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα που συνδυάζεται με τα δημοψηφίσματα και τα δημοψηφίσματα. Αλλες χώρες έχουν τα δημοψηφίσματα σε έναν μικρότερο βαθμό στο πολιτικό σύστημά τους. Η προσθήκη των δημοψηφισμάτων σε ένα πολιτικό σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει να αποτρέψει την εξέλιξη μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας σε μια ολιγαρχία.

Αυστραλία, Καναδάς, τα κράτη μέλη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Ινδία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Βραζιλία και Ηνωμένες Πολιτείες είναι όλα τα παραδείγματα των κάπως φιλελεύθερων δημοκρατιών.

Δείτε επίσης

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)