Κατάλογος καναδικών πρωθυπουργών μέχρι το χρόνο στην αρχή

Αυτό είναι α κατάλογος Πρωθυπουργοί του Καναδά κατά σειρά το χρόνο που χρησιμεύεται στην αρχή ως ο πρωθυπουργός του Καναδά.

 1. Βασιλιάς William Λυών Mackenzie: 21 έτη, 4 μήνες, 4 ημέρες
 2. Ο Sir Θ*Ιοχν Α. Macdonald: 18 έτη, 11 μήνες, 23 ημέρες
 3. Θ*Πηερρε Trudeau: 15 έτη, 5 μήνες, 10 ημέρες
 4. Ο Sir Wilfrid Laurier: 15 έτη, 2 μήνες, 27 ημέρες
 5. Θ*Ιεαν Chrιtien: 10 έτη, 1 μήνας, 8 ημέρες
 6. Θ*Ψρηαν Mulroney: 8 έτη, 9 μήνες, 8 ημέρες
 7. Ο Sir Θ*Ροψερτ Laird Borden: 8 έτη, 9 μήνες
 8. Θ*Λοuης ST. Θ*Λαuρεντ: 8 έτη, 7 μήνες, 6 ημέρες
 9. Θ*Ιοχν Diefenbaker: 5 έτη, 10 μήνες, 1 ημέρα
 10. Richard Μπέντφορντ Bennett: 5 έτη, 2 μήνες, 16 ημέρες
 11. Lester Bowles PEARSON: 4 έτη, 11 μήνες, 28 ημέρες
 12. Αλέξανδρος Mackenzie: 4 έτη, 11 μήνες, 1 ημέρα
 13. Ο Sir Θ*Ιοχν Sparrow David Thompson: 2 έτη, 7 ημέρες
 14. Θ*Παuλ Martin: 1 έτος, 11 μήνες, 0 ημέρες *
 15. Αρθούρος Meighen: 1 έτος, 8 μήνες, 15 ημέρες
 16. Ο Sir Θ*Ιοχν Joseph Caldwell Abbott: 1 έτος, 5 μήνες, 8 ημέρες
 17. Ο Sir Mackenzie Bowell: 1 έτος, 4 μήνες, 6 ημέρες
 18. Θ*Ιοε Clark: 8 μήνες, 28 ημέρες
 19. Θ*Κημ Campbell: 4 μήνες, 10 ημέρες
 20. Θ*Ιοχν Napier Turner: 2 μήνες, 17 ημέρες
 21. Ο Sir Θ*Θχαρλες Tupper: 2 μήνες, 7 ημέρες

* Από 12 Νοεμβρίου, 2005

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)