Κατάλογος πολιτικών κομμάτων από την ιδεολογία


Πολιτική Σειρά

Δημοκρατία
Εκλογές
Πολιτικά κόμματα
  • Πολιτικό κόμμα
  • Συμβαλλόμενα μέρη από τη χώρα
  • Συμβαλλόμενα μέρη από το όνομα
  • Συμβαλλόμενα μέρη από την ιδεολογία
  • Ιδεολογίες των συμβαλλόμενων μερών
Εκδώστε

Αυτό είναι α κατάλογος πολιτικά κόμματα σε όλο τον κόσμο από την ιδεολογία. Α πολιτικό κόμμα είναι α πολιτικός οργάνωση που προσυπογράφει σε έναν ορισμένο ιδεολογία ή διαμορφωμένος γύρω από τις πολύ ειδικές εκδόσεις με το στόχο να συμμετέχει στη δύναμη, συνήθως με να συμμετάσχει μέσα εκλογές.

Δείτε πολιτικό κόμμα για μια περιεκτικότερη συζήτηση.

Πολιτικά κόμματα από την ιδεολογία

Διεθνικοί παγκόσμιοι σχηματισμοί ομάδας και συμβαλλόμενα μέρη

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)