Λόρδος δήμαρχος

Councillor Patrick (Pat) John Stannard, Lord Mayor of Oxford (2004).  Note the chain of office.
Σύμβουλος Πάτρικ (ελαφρύ κτύπημα) John Stannard, Λόρδος δήμαρχος της Οξφόρδης (2004). Σημειώστε την αλυσίδα του γραφείου.

Λόρδος δήμαρχος είναι δήμαρχος από μια πόλη με την ειδική αναγνώριση.

Δείτε επίσης

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)