Louise Charron

Louise Charron
Louise Charron

Ο αξιότιμος Louise Charron (γεννημένος 2 Μαρτίου, 1951 Πτώσεις οξυρρύγχων, Οντάριο) είναι α Καναδικά δικηγόρος. Διορίστηκε Ανώτατο δικαστήριο του Καναδά Οκτώβριος, 2004, και είναι πρώτος ο εγγενής-γεννημένος Θ*Φρανθο- Ontarian Δικαστής ανώτατου δικαστηρίου. (Αυτή η διάκριση έχει αποδοθεί μερικές φορές Πέργκολα Louise, αλλά η πέργκολα ήταν γεννημένη και αυξημένη Quιbιcois.)

Το Charron την έλαβε LL.Β. από Πανεπιστήμιο της Οττάβας 1975, και κλήθηκε στο φραγμό του Οντάριο μέσα 1977. Ασκησε την αστική προσφυγή στο δικαστήριο, και έπειτα ενωμένος το γραφείο του πληρεξούσιου κορωνών μέσα 1980, και έγινε έπειτα καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο της Οττάβας.

Διορίστηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του Οντάριο μέσα 1988, και Εφετείο του Οντάριο 1995. Είναι επιλέξιμη για να καθίσει στον πάγκο έως το 2026 όταν φθάνει στην ηλικία 75.

Εξωτερικές συνδέσεις


McLachlin δικαστήριο (2000-present)
2000-2002: Γ. Λ'Χεuρεuξ- Dubι | Γ. Gonthier | Φ. Iacobucci | Θ*ι.Γ. Σημαντικός | Μ. Bastarache | Θ*Ω.Ι. Binnie | Λ. Πέργκολα | Λ. LeBel
2002-2003: Γ. Gonthier | Φ. Iacobucci | Θ*ι.Γ. Σημαντικός | Μ. Bastarache | Θ*Ω.Ι. Binnie | Λ. Πέργκολα | Λ. LeBel | Μ. Deschamps
2003-2004: Φ. Iacobucci | Θ*ι.Γ. Σημαντικός | Μ. Bastarache | Θ*Ω.Ι. Binnie | Λ. Πέργκολα | Λ. LeBel | Μ. Deschamps | Μ.Θ*ι. Ψάρια
2004- Pres: Θ*ι.Γ. Σημαντικός | Μ. Bastarache | Θ*Ω.Ι. Binnie | Λ. LeBel | Μ. Deschamps | Μ.Θ*ι. Ψάρια | Ρ. Abella | Λ. Charron

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)