Πολλαπλός

Μια ομάδα Weblog Κοινωνικό λογισμικό [ 1 ] από Αργιλος Shirky, Θ*Ροσς Mayfield, Θ*Εληζαψετχ Lawley, Seb Paquet, Δαβίδ Weinberger και danah boyd

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)