Θ*Μαuρηθε Duverger

Θ*Μαuρηθε Duverger (γεννημένος 5 Ιουνίου, 1917) είναι Γάλλος δικηγόρος.

Γεννήθηκε μέσα Θ*Ανγοuλεμε, Γαλλία. Επινόησε μια θεωρία που έγινε γνωστή όπως Νόμος Duverger, όποιος προσδιορίζει έναν συσχετισμό μεταξύ συστήματα ψηφοφορίας και ο σχηματισμός του α two-party σύστημα.

Εργασίες

1972), PP. 23-32.

  • Πολιτικά κόμματα: Η οργάνωση και η δραστηριότητά τους στο σύγχρονο κράτος
  • Η μελέτη της πολιτικής ISBN 069079021X
  • Λα Rιpublique δες Citoyens ISBN 2859563113
  • Lettre Ouverte aux Socialistes (Συλλογή Lettre ouverte) ISBN 2226003266
  • Σύγχρονες δημοκρατίες: Οικονομική δύναμη εναντίον της πολιτικής δύναμης ISBN 003077280X
  • Λα Cohabitation δες Franηais ISBN 2130414982
  • Ευρώπη δες Hommes: Une Mιtamorphose Inachevιε ISBN 273810262X
  • Η ιδέα της πολιτικής: οι χρήσεις της δύναμης στην κοινωνία
  • Το γαλλικό πολιτικό σύστημα

Εξωτερική σύνδεση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)