Μητροπολιτική Γαλλία

Μητροπολιτική Γαλλία (Γαλλικά: mιtropolitaine Λα Γαλλία, ή ακριβώς Λα Mιtropole) αναφέρεται στο μέρος Γαλλία Ευρώπη, συμπερίληψη Κορσική, σε αντιδιαστολή με υπερπόντια τμήματα και υπερπόντια εδάφη, όποιοι, ενώ αναπόσπαστα τμήματα Γαλλική Δημοκρατία, θεωρείται ως υπερπόντια Γαλλία (Λα Γαλλία d'outre-mer, ή colloquially les DOM/$L*TOM). Στα υπερπόντια τμήματα, ένα πρόσωπο από τη μητροπολιτική Γαλλία καλείται συχνά α mιtro, απότομα για mιtropolitain.

Από 1 Ιανουαρίου, 2005, υπήρξαν 60.561.200 άνθρωποι που ζουν στη μητροπολιτική Γαλλία, ενώ υπήρξαν 2.495.000 άνθρωποι που ζουν στην υπερπόντια Γαλλία, δόσιμο συνολικά 63.056.200 κατοίκων στη γαλλική Δημοκρατία.

Μητροπολιτική Γαλλία αποκλείοντας το νησί Κορσική αναφέρεται ως ηπειρωτική Γαλλία (Λα Γαλλία continentale), ή ακριβώς η ήπειρος (LE θοντηνεντ). Στην Κορσική, οι άνθρωποι από την ηπειρωτική Γαλλία αναφέρονται ως "Continentals" (les continentaux). Αυτή η σελίδα είναι ξέρει κάτω


 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)