Υπουργός της αλιείας και των ωκεανών

Υπουργός της αλιείας και των ωκεανών (Γαλλικά: Ministre δες Pκches et δες Ocιans) είναι το πρόσωπο Γραφείο του Καναδά αρμόδιος για την εποπτεία αλιεία βιομηχανία και να διαχειριστεί όλων πλεύσιμων υδάτινες οδοί στη χώρα. Ο υπουργός είναι ο επικεφαλής του θαλάσσιου τμήματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, Αλιεία και ωκεανοί Καναδάς, συχνά αναφερόμενος από το παλαιότερο (και τεχνικό) όνομά του, το τμήμα αλιείας και ωκεανών ή DFO. Προηγουμένως είχε υπάρξει ένας "Υπουργός του ναυτικού και της αλιείασ" από 1867 1930, ένας "Υπουργός της αλιείασ" από 1930 1969 και ένας "Υπουργός της δασονομίας και της αλιείασ" μέχρι 1971.

Οι σημειωμένοι υπουργοί αλιείας του παρελθόντος έχουν περιλάβει Romιo LeBlanc, Θ*Ιοχν Crosbie και Θ*Ψρηαν Tobin.

Δείτε επίσης


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)