Υπουργός της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων

Υπουργός της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων (Γαλλικά: Ministre δες Ressources humaines et compιtences du Dιveloppement des) Καναδάς είναι το μέλος Γραφείο του Καναδά αρμόδιος για Ανάπτυξη Καναδάς του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων, το ομοσπονδιακό τμήμα που επιτηρεί τα προγράμματα όπως Ασφάλεια απασχόλησης και Δάνεια σπουδαστών του Καναδά.

Ο τρέχων Υπουργός είναι Θ*Ψεληνδα Stronach, προηγούμενοι συντηρητικοί βουλευτής συμβαλλόμενου μέρους και προϊστάμενος μεγάλου διεθνούς.


Σχετική σύνδεση:


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)