Υπουργός του διεθνούς εμπορίου (Καναδάς)

Γραφείο του Καναδά, Υπουργός του διεθνούς εμπορίου (Γαλλικά: Ministre du Commerce διεθνές) είναι ο επικεφαλής του διεθνούς εμπορικού τμήματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Διεθνές εμπόριο Καναδάς) και οι διατάξεις των συνθηκών όπως BAZES.

Η θέση ήταν πρώτη το 1983 ως Υπουργός για Διεθνές εμπόριο. Αυτός ο τίτλος που αλλάζουν Υπουργός Διεθνές εμπόριο κάτω από τον πρωθυπουργό Θ*Παuλ Martin όταν χώρισε τα πρώτα Τμήμα εξωτερικών υποθέσεων και διεθνούς εμπορίου.

Δείτε επίσης

  • Κατάλογος καναδικών Υπουργών του διεθνούς εμπορίου


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)