Υπουργός της δημόσιας προπαρασκευής ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης

Γραφείο του Καναδά, Υπουργός της δημόσιας προπαρασκευής ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης (Γαλλικά: Ministre de Λα Sιcuritι publique et de Λα Protection civile) είναι αρμόδιος για την επιτήρηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εσωτερικής ασφάλεια τμήμα, Δημόσια προπαρασκευή Καναδάς ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης. Η θέση δημιουργήθηκε μέσα 2003 και ενσωματώνει τα responsibilites που συνδέονται στο παρελθόν με Δικηγόρος γενικός συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για τον Καναδό φυλακή σύστημα, Βασιλικός Καναδός τοποθέτησε την αστυνομία και Καναδική υπηρεσία πληροφοριών ασφάλειας. Η θέση αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη για Αντιπροσωπεία υπηρεσιών συνόρων του Καναδά όποιος ήταν γνωστός στο παρελθόν ως τελωνείο του Καναδά και αντιμετωπίστηκε από Υπουργός του εθνικού εισοδήματος πριν από το 2003.

Ο τρέχων δημόσιος υπουργός ασφάλειας είναι Θ*Αννε McLellan.

Δείτε επίσης

  • Κατάλογος καναδικών Υπουργών της δημόσιας προπαρασκευής ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης
  • Βασιλικός Καναδός τοποθέτησε την αστυνομία

Εξωτερικές συνδέσεις


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)