Υπουργός των δημόσιων έργων και κυβερνητικές υπηρεσίες

Γραφείο του Καναδά, Υπουργός των δημόσιων έργων και κυβερνητικές υπηρεσίες (Γαλλικά: Ministre δες Travaux publics et δες υπηρεσίες gouvernementaux) είναι αρμόδιος για την επιτήρηση της οργάνωσης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης "κοινήσ" (Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες Καναδάς), ένα επεκτατικό τμήμα αρμόδιο για την εσωτερικές συντήρηση και τη διοίκηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο τρέχων Υπουργός των δημόσιων έργων και των κυβερνητικών υπηρεσιών είναι Scott Brison (προηγούμενος βουλευτής PC).

Δείτε επίσης

  • Κατάλογος καναδικών Υπουργών των δημόσιων έργων και κυβερνητικών υπηρεσιών

Εξωτερική σύνδεση

Επίσημος ιστοχώρος


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)