Υπουργός των υποθέσεων παλαιμάχων (Καναδάς)

Η θέση Υπουργός των υποθέσεων παλαιμάχων (Γαλλικά: Ministre δες Anciens Combattants) δημιουργήθηκε μέσα 1944. Το τμήμα Υποθέσεις Καναδάς παλαιμάχων χωρίστηκε από το τμήμα συντάξεων και εθνικής υγείας και δόθηκε την ευθύνη τα οφέλη και τις συντάξεις για πολεμικοί παλαίμαχοι. Η πρώτη ευθύνη της βοηθούσε στην επανενοποίηση των αποστρατευμένων στρατιωτών στην πολιτική ζωή και τους βοηθούσε με την υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, απασχόληση, δάνεια και συντάξεις. Σήμερα το τμήμα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος αρμόδιο για την ιατρική περίθαλψη και τις συντάξεις για τους γηράσκοντες παλαιμάχους μέσω της καναδικής συνταξιοδοτικής Επιτροπής, Οι πολεμικοί παλαίμαχοι απευθύνονται τον πίνακα, και γραφείο των συνταξιοδοτικών συνηγόρων.

Δείτε επίσης Κατάλογος καναδικών Υπουργών των υποθέσεων παλαιμάχων


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)