Υπουργός της δυτικής οικονομικής διαφοροποίησης

Υπουργός της δυτικής οικονομικής διαφοροποίησης (Γαλλικά: Ministre de Λα Diversification de λ'3εθονομηε de λ'Οuεστ) είναι το μέλος Γραφείο του Καναδά ποιος εξυπηρετεί επίσης ως προϊστάμενος εκτελεστικός Δυτική οικονομική διαφοροποίηση Καναδάς. Η θέση παραδοσιακά ένας βουλευτής από Δυτικός Καναδάς, αν και περιστασιακά οι ευθύνες έχουν χορηγηθεί σε έναν ανώτερο υπουργό γραφείων, όπως Υπουργός βιομηχανίας.

Ο τρέχων δυτικός οικονομικός Υπουργός διαφοροποίησης είναι Stephen Owen.

Οι σχετικές θέσεις περιφερειακής ανάπτυξης περιλαμβάνουν Υπουργός ατλαντικής αντιπροσωπείας ευκαιριών του Καναδά και Υπουργός της αντιπροσωπείας οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ.

Δείτε επίσης

Κατάλογος καναδικών Υπουργών της δυτικής οικονομικής διαφοροποίησης


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)