Υπουργός της αντιπροσωπείας οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ

Υπουργός της αντιπροσωπείας οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ (Γαλλικά: Το dιveloppement ιconomique du Καναδάς de λ'Αγενθε de Ministre χύνει les τα rιgions du Quιbec) είναι το μέλος Γραφείο του Καναδά ποιος εξυπηρετεί επίσης ως προϊστάμενος εκτελεστικός Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ.

Πριν από 2004, το χαρτοφυλάκιο θεωρήθηκε πρόσθετη ευθύνη για έναν πλήρη υπουργό γραφείου με άλλες ευθύνες, συνήθως Υπουργός βιομηχανίας. Κλήθηκε συνεπώς Υπουργός αρμόδιος για η αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ.

Ο τρέχων Υπουργός είναι Ζακ Saada.

Οι σχετικές θέσεις περιφερειακής ανάπτυξης περιλαμβάνουν Υπουργός ατλαντικής αντιπροσωπείας ευκαιριών του Καναδά και Υπουργός της δυτικής οικονομικής διαφοροποίησης.

Δείτε επίσης Κατάλογος Υπουργών της αντιπροσωπείας οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)