Υπουργός του περιβάλλοντος (Καναδάς)

Γραφείο του Καναδά, Υπουργός του περιβάλλοντος (Γαλλικά: Ministre de λ'Ενβηροννεμεντ) είναι αρμόδιος για την επιτήρηση του τμήματος περιβάλλοντος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, Περιβάλλον Καναδάς.

Οι σημειωμένοι υπουργοί περιβάλλοντος του παρελθόντος έχουν περιλάβει Γρύλος Νταίηβις, Romιo LeBlanc, Θ*Ιεαν Charest, Θ*Σχεηλα Copps και Δαβίδ Αντερσον.

Ο τρέχων Υπουργός του περιβάλλοντος είναι Θ*Στεπχανε Dion.

Δείτε επίσης

  • Κατάλογος καναδικών Υπουργών του περιβάλλοντος


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)