Δικτυωμένος δείκτης ετοιμότητας

Παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ"δείκτης ετοιμότητας του s ο δικτυωμένος (NRI) μετρά τη ροπή για τις χώρες προς την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρονται από τις πληροφορίες και την τεχνολογία επικοινωνιών. Δημοσιεύεται ετησίως. Το NRI επιδιώκει να κατανοήσει καλύτερα τον αντίκτυπο ICT στην ανταγωνιστικότητα των εθνών. Το NRI είναι ένα σύνθετο τριών συστατικών: το περιβάλλον για τις ICT που προσφέρονται από μια δεδομένη χώρα ή μια κοινότητα, η ετοιμότητα των βασικών συμμετόχων της κοινότητας (άτομα, επιχειρήσεις, και κυβερνήσεις) στις ICT χρήσης, και τελικά η χρήση των ICT μεταξύ αυτών των συμμετόχων.

Εξωτερικές συνδέσεις

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)