Κατηγορία συμβαλλόμενου μέρους

Ο κοινωνιολόγος Ανώτατο Weber διατύπωσε το α τρεις-συστατική θεωρία της στρωματοποίησης στο οποίο καθορίζει κατηγορία συμβαλλόμενων μερών σαν ομάδα ανθρώπων (μέρος του α κοινωνία) αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί βάσει του τους συνεταιρισμοί πολιτική περιοχή.

Δείτε επίσης

  • πολιτικό κόμμα
  • κοινωνική τάξη
  • κατηγορία θέσης
 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)