Αποψη

Α άποψη, άποψη ή Pov, είναι ο ακόλουθος:

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)