Πρόεδρος του πίνακα Υπουργείου Οικονομικών (Καναδάς)

Η θέση Πρόεδρος του πίνακα Υπουργείου Οικονομικών (Γαλλικά: Prιsident du Conseil du Trιsor) δημιουργήθηκε ως υπουργική θέση Καναδικό γραφείο 1966 όταν ο πίνακας Υπουργείου Οικονομικών έγινε πλήρως αναπτυγμένο τμήμα. Από 1867 1966 ο πίνακας Υπουργείου Οικονομικών ήταν μέρος του τμήματος χρηματοδότησης.

Τεχνικά, Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών είναι α Γραφείο επιτροπή Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά. Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των κυβερνητικών φορολογικών και διοικητικών ευθυνών συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δημόσια υπηρεσία και παράλειψη των δαπανών.

Ο Πρόεδρος του πίνακα Υπουργείου Οικονομικών προεδρεύει της επιτροπής και είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των αποφάσεων του γραφείου με τη διάθεση των απαραίτητων πόρων.

Εκτός από τον Πρόεδρο, τα μέλη του πίνακα Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν Υπουργός των Οικονομικών, Μοναστηριακός ναός της βιομηχανίας, Πρόεδρος του μυημένου Συμβουλίου της βασίλισσας για τον Καναδά, Υπουργός των δημόσιων έργων και κυβερνητικές υπηρεσίες και Υπουργός του εθνικού εισοδήματος μεταξύ άλλων υπουργών.

Δείτε Κατάλογος καναδικών Προέδρων του πίνακα Υπουργείου Οικονομικών


Flag of Canada Γραφείο του Καναδά Flag of Canada
Πρωθυπουργός | Αναπληρωτής πρωθυπουργός | Γεωργία και αγροδιατροφικός | Ατλαντική αντιπροσωπεία ευκαιριών του Καναδά | Καναδική κληρονομιά | Υπηκοότητα και μετανάστευση | Αντιπροσωπεία οικονομικής ανάπτυξης του Καναδά για τις περιοχές του Κεμπέκ | Περιβάλλον | Χρηματοδότηση | Αλιεία και ωκεανοί | Εξωτερικές υποθέσεις | Υγεία | Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων | Ινδικές υποθέσεις και βόρεια ανάπτυξη | Βιομηχανία | Διακυβερνητικές υποθέσεις | Διεθνής συνεργασία | Διεθνές εμπόριο | Δικαιοσύνη | Εργασία και κατοικία | Ηγέτης κυβερνητικών σπιτιών | Ηγέτης της Κυβέρνησης στη Σύγκλητο | Εθνική υπεράσπιση | Εθνική υπεράσπιση (Assoc.) | Εθνικό εισόδημα | Φυσικοί πόροι | Δημόσια προπαρασκευή ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης | Δημόσια έργα και κυβερνητικές υπηρεσίες | Το μυημένο Συμβούλιο βασίλισσας για τον Καναδά | Κοινωνική ανάπτυξη | Μεταφορά | Πίνακας Υπουργείου Οικονομικών | Υποθέσεις παλαιμάχων | Δυτική οικονομική διαφοροποίηση

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)