Δικαίωμα

Δικαίωμα μπορέστε να αναφερθεί σε καθένας:

  • βασιλική οικογένεια από μια χώρα με το α μοναρχία
  • δικαιώματα η πληρωμή έκανε στον ιδιοκτήτη του α πνευματικά δικαιώματα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή εμπορικό σήμα, για τη χρήση επ' αυτού

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)