Σοβιετική δημοκρατία


Πολιτική Σειρά

Δημοκρατία
 • Δημοκρατία
 • Συμμετέχουσα δημοκρατία
 • Αντιπροσωπευτική δημοκρατία
 • Σοβιετική δημοκρατία
 • Ιστορία της δημοκρατίας
 • Δημοψηφίσματα
 • Φιλελεύθερη δημοκρατία
 • Αντιπροσώπευση
 • Ψηφοφορία
 • Συστήματα ψηφοφορίας
Εκλογές
 • Εκλογές
 • Εκλογές από τη χώρα
 • Εκλογές κατά την ημερομηνία
Πολιτικά κόμματα
 • Πολιτικό κόμμα
 • Συμβαλλόμενα μέρη από τη χώρα
 • Συμβαλλόμενα μέρη από το όνομα
 • Συμβαλλόμενα μέρη από την ιδεολογία
 • Ιδεολογίες των συμβαλλόμενων μερών
Εκδώστε

Σοβιετική δημοκρατία είναι μια μορφή δημοκρατία στο οποίο των τοπικών εργαζομένων Σοβιετικοί εκλέξτε τους αντιπροσώπους που πηγαίνουν για να διαμορφωθούν οι περιφερειακοί Σοβιετικοί, όποιοι εκλέγουν στη συνέχεια τους αντιπροσώπους που διαμορφώνουν τους υψηλότερους Σοβιετικούς, και έτσι μέχρι το α Ανώτατος σοβιετικός, το υψηλότερο νομοθετικό σώμα της ολόκληρης χώρας. Αυτό είναι μια μέθοδος δημοκρατίας μέσω της οποίας δικτατορία του προλεταριάτου μπορέστε να ασκηθείτε στους μεγάλους πληθυσμούς. Η σοβιετική δημοκρατία είναι δημοκρατία δίαντιπροσώπου. Αυτό πρόκειται να πει ότι τα μέλη των Σοβιετικών είναι κοντά σε εκείνα τα εργαζομένους ή χαμηλότερα σοβιετικά μέλη ότι αντιπροσωπεύουν και επομένως μπορούν ακριβώς να μεταφράσουν τις αποφάσεις λαών στη νομοθεσία. Αυτό είναι σε αντίθεση με Αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε ποιους αντιπροσώπους εκλέγεται για να λάβει τις αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο για χάρη των ανθρώπων χωρίς μέσα ή των μεσαζόντων.

Μετά από Ρωσική επανάσταση του 1905 οι πρώτοι Σοβιετικοί, τα επίσης αποκαλούμενα συμβούλια εργαζομένων, διαμορφώθηκε. Vladimir Λένιν και Bolsheviks εβλέίδε το σοβιετικό ως βασική μονάδα οργάνωσης της κοινωνίας σε ένα κομμουνιστικό σύστημα και υποστήριξε τη σοβιετική δημοκρατία. Μετά από Επανάσταση Οκτωβρίου οι Σοβιετικοί άρχισαν μια σοβιετική δημοκρατία. Δυστυχώς σύντομα μετά από την επανάσταση, το Bolsheviks έπρεπε να υπερασπίσει την πρόσφατα διαμορφωμένη κυβέρνησή τους Ρωσικός εμφύλιος πόλεμος από το 1918 ως το 1920. Δύο έτη μετά από Κόκκινος στρατός"θρίαμβος του s σε εκείνο τον εμφύλιο πόλεμο Ένωση των σοβιετικών σοσιαλιστικών Δημοκρατιών διαμορφώθηκε.

Τα αποτελέσματα του εμφύλιου πολέμου στο νέο κομμουνιστικός η κυβέρνηση είναι εν μέρει τι οδήγησε στην πτώση της σοβιετικής δημοκρατίας στη Ρωσία και στην εμφάνιση της γραφειοκρατικής δομής που διατήρησε πολύ έλεγχο σε όλη την ιστορία η Σοβιετική Ένωση. Κατά τη διάρκεια του χρόνου Στάλιν"ηγεσία του s της ΕΣΣΔ, μερικοί κατηγόρησαν την έννοια της σοβιετικής δημοκρατίας καθώς μέσα να δικαιολογηθεί μια νέα και βαριά συγκέντρωση της δύναμης μέσα στο ανώτατο σοβιετικό και Κομμουνιστικό Κόμμα οδήγησαν τη γραφειοκρατία παρά μέσα στο προλεταριάτο.

 

  > Ελληνικά > en.wikipedia.org (Μηχανή που μεταφράζεται στα ελληνικά)